Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Cenník poplatkov

Sadzobník poplatkov od 1.1.2012

A./ Správne poplatky

1. Vyhotovenie a osvedčenie odpisu – fotokópie- z úradných dokumentov: 1,50 €

2. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 0,50 €

3. Zisťovanie prechodného a trvalého bydliska: 1,50 €

4. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte: 3,00 €

5. Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis: 3,00 €

6. Nahliadnutie do matrík a iných úradných záznamov: 1,50 €

B./ Poplatky za pracovné úkony vykonávané obecným úradom a poplatky stanovené obecným zastupiteľstvom v Poráči v zmysle prijatých VZN

1. Cintorínske poplatky:

a) poplatok za hrobové miesto na dobu 10 rokov

 • detský hrob, urna: 5,00 €
 • jedno hrob ( pochovaní dvaja, traja nad sebou ): 10,00 €
 • dvoj hrob ( dva hroby vedľa seba ): 20,00 €
 • troj hrob  ( tri hroby vedľa seba ): 30,00 €

b) poplatok za prenájom obradnej siene a priestorov domu smútku,

 • chladiaceho zariadenia po celú dobu uloženia zosnulého a za služby vykonávané obcou súvisiace s pohrebom: 5,00 €

2. Vyhotovenie fotokópií textu:

 • formát A4 jednostranne: 0,10 €
 • formát A4 obojstranne: 0,15 €
 • formát A3 jednostranne: 0,40 €
 • formát A3 obojstranne: 0,50 €

3. Odoslanie faxu:

v rámci SR aj mimo územia SR – do formátu A4

 • prvá strana: 1,50 €
 • každá ďalšia strana: 0,50 €

4. Odoslanie e – mailu1,50 €

5. Skenovanie formátu A41,50 €

6. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti:

 • 1. výzva: 1,00 €
 • 2. výzva: 4,00 €
 • exekučná výzva: 10,00 €

7. Oznam v obecnom rozhlase:

 • občan obce počas pracovných hodín: 2,00 €
 • ostatní počas pracovných hodín: 3,00 €
 • gratulácia – vlastný text + 2 piesne: 2,00 €

Gratulácia len v pracovných dňoch – pondelok – piatok v čase od 8,00 hod. – 15,00 hod.

8. Poplatok za užívanie zasadacej miestnosti obecného úradu:

            v zimnom období:  do 2 hodín ...........................................................................  6,00 €

                                           za každú ďalšiu začatú hodinu ...........................................  3,00 €

            v letnom období:    do 2 hodín ...........................................................................  3,00 €

                                           za každú ďalšiu začatú hodinu ............................................  1,50 €

Poplatok za použitie kuchynky v zasadacej miestnosti .................................................  4,00 €

Spoločenské organizácie obce sú oslobodené od poplatku!!!!

9. Poplatok za prenájom kultúrneho domu:

prenájom kuchyne:

 • vydávanie stravy s prihrievaním: 10,00 €
 • varenie a vydávanie stravy: 20,00 €

prenájom sály KD:

na viac ako 5 hodín - tanečná zábava, ples, diskotéka, rodinná oslava

 • letné obdobie: 10,00 €
 • zimné obdobie: 25,00 €

prenájom do 5 hodín – divadlo, kar, posedenie a pod.

 • letné obdobie: 10,00 €
 • zimné obdobie: 20,00 €

10. Poplatok za psa na kalendárny rok3,50 €

11. Poplatok za užívanie verejného priestranstva za m² na  deň0,70 €

12. Poplatok za vodu za m³

 • fyzická osoba: 0,40 €
 • právnická osoba: 0,50 €
 • paušálny poplatok za odber bez vodomeru 1 osoba / rok: 15,00 €

13. Poplatok za komunálny odpad na kalendárny rok:

 • fyzická osoba: 10,00 
 • právnická osoba, podnikateľ: 40,00 €
 • chalupári v obci:  9,00 €
 • chatári: v Poráčskej dolina: 13,00 €                                                                              

Takto stanovené poplatky sú v súlade s prijatými:

 • a) VZN č. 6 / 2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané  obecným úradom.
 • b) VZN č. 1 / 2011 a  jeho Dodatku č. 1 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poráč
 • c)  VZN č. 3 / 2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko obce Poráč

V Poráči  2. januára 2012

Ing. Peter  Volčko
starosta obce

Sviatok

Meniny má Zdenka, Polyxénia, Tekla, Zdena

Zajtra má meniny Ľubor, Ľuboš, Terenc

Facebook

Kalendár

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:100
TÝŽDEŇ:985
CELKOM:336138


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na