Navigácia

Obsah

V roku 2020 sa významných životných jubileí dožívajú títo občania našej obce:

 

50 rokov – Bakošová Anna, Mgr.

                  Bandi Ján

                  Bilpuch Ján

                  Bilpuch Peter

                  Cibelenková Viera

                  Kalafut Juraj

                  Kandrač Ján

                  Karolčík Juraj

                  Korchňaková Viera

                   Polkabla Ján

                   Širilová Katarína

                   Turková Iveta

                    Vansačová Eva

                    Volčko Vladimír,

55 rokov -    Dunková Eva

                     Fiffik Ján

                     Fiffiková Anna

                     Fiffiková Helena

                     Fiffiková Jana

                     Holub Ladislav

                     Kandrač Peter

                     Kandráč Juraj

                     Kandráčová Elena

                     Liška Marian

                     Lišková Valeria

                     Olejník František

                     Olejníková Božena

                     Palian Peter

                     Petruška Jozef

                     Širila Vladimír Bc.

60 rokov –  Dunková Anna

                    Fiffiková Mária

                    Gabriš Ján

                    Kandráč František

                     Kinik Vladimír

                     Krajč Vladimír

                     Marečáková Helena

                     Sad Juraj, Ing.

                     Širilla Ján

                     Vaľková Mária

Vansáčová Anna

65 rokov –  Cibelenková Tatiana

                     Kandračová Helena

                     Kubovičová Mária

                     Macalová Helena, Ing.

                     Palenčár Ladislav, Ing.

                     Pechová Margita

                     Polkabla Ján

                     Sivačková Marta

                     Širila Jozef

                    Širila Vladimír

                    Volčková Helena

                    Vrabľová Marta

                    Vrábľová Mária

70 rokov –  Blašková Anna

                    Kubovič Aladár

                    Ogurčák Michal

Polkabla Ján, Ing.

Vrabeľ Ján

75 rokov -    Dunka Andrej

                     Galajdová Helena

                     Gura Ján

                      Polkablová Mária

80 rokov -    Chovancová Mária

                      Korchňáková Žofia

                      Liška Peter

                      Macala Jozef

                      Purda Štefan

                     Širilová Mária

                     Vansáč Ján

85 rokov -    Bigošová Mária

                     Širila Jozef

90 rokov –  Cebuľová Mária

                     Ďuršová Mária

                     Gáborová Júlia

                     Hardoňová Anna

92 rokov - Belejová Mária

93 rokov- Gaborová Anna (najstarší občan obce)

 

Jubilantom zo srdca želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v rodinnom kruhu!

Vítame medzi nami nových občanov narodených v roku 2019:

 1. Bandiová Evelyn
 2. Čollák Ondrej
 3. Horváth Rastislav
 4. Jánošík Marián
 5. Kandráčová Ivana
 6. Kandráčová Natália
 7. Rajt Ivan
 8. Vojtilla Juraj

...nový život – Boží dar. Tak ho chráň...

Do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 sa chystajú:

 1. Brugošová Daniela
 2. Kandráčová Martina
 3. Pavlová Paula
 4. Pecha Peter
 5. Piak Patrik
 6. Polkablová Tereza
 7. Žigová Denisa