Navigácia

Obsah

V roku 2019 sa významných životných jubileí dožívajú títo občania našej obce:

 

50 rokov – Cebuľová Táňa

                   Cibelenková Darina

                   Dunková Viera

                    Fabianová Viera

                    Fassingerová Viera

                    Galajda Ján

                    Kalafút Ján

                    Kandráč Dušan

                    Kandráč Ľudevít

                    Kandráčová Eva

                    Pecha Miroslav

                    Richnavská Anna

                    Vansáč Peter

                    Zumerová Helena

  60 rokov – Benčo Miroslav

Ďuršová Marta

Fiffík Ján

Hardoňová Mária

Jančíková Mária

Kandráčová Eva

Kinik Ján

Kinik Pavol

Komár Marián

Komárová Helena

Lapšanská Helena

Lorenc Ján

Polkablová Ľudmila

Širilová Mária

Valenčík Stanislav

Vaľko Ján

Vrabeľ Pavol

Ženčuchová Anna

70 rokov –  Duboš Juraj

Duboš Ján

Ferencová Anna

Polkabla Juraj

Tulej Ján

Vrábeľ Jozef

80 rokov –  Polkablová Helena

Širilová Mária

Volčková Anna

Vrábeľ Jozef

90 rokov –  Kozáková Anna

 

91 rokov - Belejová Mária

92 rokov- Gaborová Anna (najstarší občan obce)

 

Jubilantom zo srdca želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v rodinnom kruhu!

Vítame medzi nami nových občanov narodených v roku 2018:

 1. Bartek Jakub
 2. Kandráč Kevin
 3. Kandráčová Mária
 4. Širillová Sofia
 5. Šofranková Zuzana
 6. Tulej Michal

...nový život – Boží dar. Tak ho chráň...

Do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020sa chystajú:

 1. Brugošová Daniela
 2. Dunková Laura
 3. Fox Filip
 4. Lišková Nina
 5. Macala Oliver
 6. Marečák Michal
 7. Pecha Dominik
 8. Pecha Marek
 9. Pecha David
 10. Piak Patrik
 11. Tulejová Paulína
 12. Žigová Denisa