Navigácia

Obsah

V roku 2018 sa významných životných jubileí dožívajú títo občania našej obce:

 

50 rokov – Cimermanová Jarmila

                   Duch Peter

                   Dunka Gejza

                    Hanuščin Juraj

                    Gorošáková Elena

                    Kalafut Štefan

                    Kinik Miroslav

                    Kleinová Mária

                    Klempár Juraj

                    Macala Vladimír

                    Malec Štefan

                    Novotná Božena

                    Orešková Mária

                    Tulejová Vlasta

                    Vojtila Ján

                   Vrábeľ Jozef 

  

60 rokov – Hardoňová Anna

Jančík Anton

Kandráčová Anna

Kandráčová Mária

Lišková Helena

Širilová Anna

Valenčíková Marta

Ženčuch Ján

70 rokov – Bilpuchová Nadežda

Gurová Mária

Kandráčová Margita

Kinik Michal

Malecová Mária

Vansáč Michal

Vojtilová Margita

80 rokov – Fiffíková Mária

Kiniková Helena

Lišková Anna

Lišková Žofia

Macala Juraj

Macalová Anna

Sivačko Michal

90 rokov – Belejová Mária

 

96 rokov - Macalová Katarína (najstarší občan obce)

 

Jubilantom zo srdca želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v rodinnom kruhu!

Vítame medzi nami nových občanov narodených v roku 2017:

 1. Brugoš Šimon
 2. Čollák Vladimír
 3. Salazar Mateo Aarón
 4. Slezák Richard Vladislav

...nový život – Boží dar. Tak ho chráň...

Do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019sa chystajú:

 1. Bandi Roman
 2. Bučková Ema
 3. Bučková Zuzana
 4. Dirdová Viktória
 5. Kandráč Daniel
 6. Kleinová Simona
 7. Klempár Juraj
 8. Krajňáková Anna Mária
 9. Macala Richart
 10. Macalová Slávka
 11. Pecha David
 12. Pecha Samuel
 13. Pecha Tobias
 14. Petruška Martin
 15. Piaková Timea
 16. Rajt Nikolas
 17. Šumaková Ivana
 18. Tulejová Nikola