Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Slovenský zväz červeného kríža – miestný spolok Poráč

SČK-MS Poráč vznikol v roku 2007. Svojim nedávnym vznikom nadviazal na tradíciu Slovenského červeného kríža základnej organizácií Poráč, ktorá tu pôsobila pred rokom 1989 ako zložka Národného frontu, ktorej činnosť bola prerušená. V súčasnosti má 28 členov.

  • Predsedom je Martina Macalová, Poráč 33.
  • Podpredsedom je Viera Korchňáková, Poráč 126.
  • Pokladník: Jana Karolčíková, Poráč 51
  • Kronikárky: Viera Cibelenková, Poráč 18 a Anna Harviščáková, Poráč

Činnosť spolku je zameraná na šírenie myšlienky Červeného kríža a tou je charitatívna pomoc ľuďom v núdzi, sociálne slabším, starým osamelým, ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách a bezprípevkové darcovstvo krvi. Spolok každoročne organizuje kurz prvej pomoci, besedu s prizvanými odbornými lekármi, každý rok iný špecialista. Časť členov spolku spolu s pravidelnými darcami z radov občanov chodia darovať krv, prebieha zbierka šatstva pre Krízové centrum v Spišskej Novej Vsi. Spolok nezabúda na osvetu aj medzi deťmi a mládežou obce. Pripravuje stretnutie s deťmi v Základnej škole s materskou školou v Poráči, na ktorom bude prezentovať organizáciu Červený kríž pomocou propagačných materiálov.

Web: www.redcross.sk


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na