Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Poráč

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Základná organizácia Poráč bol založený v roku 1972. V súčasnosti má 48 členov.

  • Predsedom je Dušan Belej, Poráč 16.
  • Podpredsedom Anna Vrábľová, Poráč 15.
  • Tajomníkom Michal Sivačko, Poráč 112.
  • Pokladníkom Mária Hanuščinová, Poráč 280.

Členovia výboru:

  • Michal Kinik, Poráč 92
  • Fabiánová Anna, Poráč
  • Steinerová Anna, Poráč 51
  • Revízna komisia pracuje v zložení:
  • Ján Vojtila, Poráč 137
  • Mária Vojtilová, Poráč 293

SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie.

Činnosť ZO sa zameriava na kultúrne a športové vyžitie zdravotne postihnutých. Organizátorsky sa podieľa na usporiadaní „Športových hier“, ktoré sa konajú každoročne vždy v inej obci alebo meste. Medzi pravidelne akcie patrí aj posedenie v prírode pri guláši. Taktiež pripravuje vysielania v miestnom rozhlase pre svojich jubilujúcich členov.

Web: www.szzp.sk


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na