Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Náboženstvo

  • Aktuálny liturgický program: v týždni od 8. 7. 2024 do 14. 7. 2024 liturgie nebudú. V Nedeľu 14. 7. 2024 je jedna liturgia o 10:00 hod. 
  • Virtuálna prehliadka chrámu

Chrám sv. Demetra

Prvýkrát sa chrám spomína už v písomnej zmienke o Poráči z roku 1382. Vtedy bol zasvätený sv. Jurajovi. Terajší chrám je zasvätený Sv. Demeterovi. V súvislosti s patrocíniom chrámu je potrebné zdôrazniť, že na území košickej gréckokatolíckej eparchie je chrám v Poráči jediným, ktorý je zasvätený tomuto svätcovi. Špecifikom farnosti je aj fakt, že bohoslužby sa slávia výlučne v cirkevnoslovanskom jazyku (ďalej len csl.).

Najstaršou vizitáciou, ktorá nám poskytuje informácie o farnosti Poráč, je kanonická vizitácia Jána Žigraja z roku 1700, kde sa uvádza, že je tu drevený chrám v priemernom stave, postavený obyvateľmi gréckeho rítu. Vizitácia gréckokatolíckeho mukačevského biskupa Jozefa de Camellisa (1690 – 1706) z roku 1701 sa zmieňuje o najstaršom poráčskom chráme. Miestny farár ho informoval o tom, že v minulosti na jednom z trámov našiel csl. nápis spájajúci sa s rokom postavenia chrámu 1420. V kanonickej vizitácii vykonanej prvým spišským biskupom Karolom Salbekom v roku 1778  je už zmienka o súčasnom murovanom chráme z roku 1775 s vežou, v ktorej sú zavesené dva zvony. V roku 1868 bol v chráme zreštaurovaný pôvodný ikonostas z roku 1797, autorom ktorého bol haličský maliar Tadeáš Spalinský baziliánsky mních z kláštora v Krásnom Brode. Je na veľkú škodu, že sa nezachoval. Počas reštaurátorských prác bol vyhotovený nový drevený prestol vo svätyni. V roku 1904 – 1905 bol chrám komplexne obnovený, pričom bola postavená nová veža a v interiéri nový ikonostas a prestol. V roku 1934 bol chrám opäť rekonštruovaný tak v exteriéri, ako aj interiéri, kde boli realizované nástenné maľby od maliara Zavatszkého. Chrám bol dňa 28. augusta 1934 posvätený.Chor v chráme

V rokoch 2004 – 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia exteriéru chrámu s výmenou strechy, okien, dverí a obnovou fasády. V rokoch 2010 – 2013 práce na obnove chrámu pokračovali v interiéri s reštaurovaním nástenných malieb v klenbách a ikonostasu. Zaujímavosťou reštaurovania bol fakt, že reštaurátorkám p. Mgr. art. Rossane Báthoryovej a PhDr. Miroslave Fuhrman sa podarilo odkryť maľbu Zavatszkého z roku 1934, ktorá bola v šesťdesiatych rokoch minulého storočia premaľovaná neznámymi umelcami z Ukrajiny. Okrem reštaurátorských prác boli realizované aj ďalšie práce. Pôvodná pieskovcová dlažba značne poškodená bola prekrytá novou keramickou dlažbou. Bol vyhotovený nový drevený prestol a biskupský trón vo svätyni, ako aj lavice v chrámovej lodi. Stolárske a rezbárske práce realizovali miestny majstri Ján Fiffik starší a mladší. V interiéri pribudli nové olejové svietniki (lampády) pred ikonami a nové zástavy. Chrám bol slávnostne posvätený preosvieteným vladykom Milanom Chauturom košickým eparchom dňa 27. októbra 2013 v jubilejnom roku pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (863).

Chrám je jednoloďový, obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovou svätyňou, sakristiou a vstavanou vežou, postavený v klasicistickom slohu. Veža je trojpodlažná, zastrešená ihlancom. V nej sú tri zvony zasvätené Márií, Jozefovi a Demetrovi. Odliate boli v roku 1926. Pri kúpe pomohli poráčski rodáci z Ameriky. Na západnom – vstupnom portáli sa nachádza letopočet 1775, ktorý korešponduje s rokom postavenia chrámu. Chrám bol 14. mája 1998 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

I k o n o s t a s

Ikonostas

V chráme sv. Demetra v Poráči sa nachádza štvorradový drevený ikonostas z roku 1905, vyhotovený budapeštianskou dielňou Rétay és Benedek. Architektúru ikonostasu tvorí sústava ôsmich pilierov a troch horizontálnych ríms. V tejto konštrukcii zdobenej ornamentálnou dekoratívnou rezbou sú umiestnené jednotlivé ikony, vyhotovené technikou olejomaľby. Väčšina z nich je na plátne, avšak Kristus na kríži, evanjelisti na kráľovských dverách a archanjeli na diakonských dverách sú namaľovaní na pozinkovanom plechu. Ikony sú usporiadané do štyroch radov: miestneho, radu sviatkov, apoštolov a starozákonných prorokov. Ikonostas je zavŕšený Ukrižovaním. Ikonostas bol v rokoch 2010 – 2013 zreštaurovaný R. Báthoryovou a M. Fuhrman.

Kaplnka Zosnutia presvätej Bohorodičky

Vo farskej záhrade sa nachádza prícestná jednoloďová kaplnka s polkruhovo ukončenou apsidou zasvätená Zosnutiu presvätej Bohorodičky. Kaplnka bola pôvodne postavená v barokovom výraze v druhej polovici 18. storočia, v rokoch 1905 – 1906 prestavaná a upravená v historizujúcom novogotickom štýle. V interiéri sa nachádza murovaný prestol  s dreveným baldachýnom a zaprestolnou ikonou presvätej Bohorodičky Matky ustavičnej pomoci. Ikona ktorá je namaľovaná na plátne a umiestnená v drevenom ráme bola prinesená z Ríma v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Kaplnka bola spoločne s chrámom 14. mája 1998 vyhlásená za kultúrnu pamiatku. V roku 2015 sa začala komplexná rekonštrukcia tejto pamiatky tak v exteriéry ako aj v interiéry. V nedeľu 5. novembra 2017 bola naša Kaplnka slávnostne posvätená za účasti vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa.

Kaplnka Interiér

KaplnkaBožie muky

Náboženský život v našej farnosti pokračuje v tradícií predchodcov terajšieho duchovného otca Milana Gábora, ktorý je vo farnosti od roku 1997 – bohoslužby sa vykonávajú len v staroslovienskom jazyku. Predchodcom o. Milana bol o. Ján Franko, ktorý vo farnosti slúžil úctyhodných päťdesiat rokov. Pýchou našich farníkov je aj budova novej fary, ktorá stojí v juhozápadnej časti obce. Rozhodujúcou mierou sa pričinil o jej výstavbu duchovný o. Milan Gábor.

Sviatok

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Zajtra má meniny Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:42
TÝŽDEŇ:42
CELKOM:399665


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na