Navigácia

Obsah

Zbor Dimitriosfolklor

Ženský spevácky zbor „DIMITRIOSvznikol z iniciatívy duchovného otca Milana Gábora v máji roku 1999. V súčasnosti má zbor 11 členiek. Zbor sa v svojej histórii prezentoval na viacerých kultúrno spoločenských podujatiach nielen v rámci regiónu, ale aj kraja, či Slovenska. Zbor otváral výstavu diel akademického maliara Mikuláša Klimčáka v galérii umelcov Spiša, či výstavy ikon spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda v múzeu v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch. Svojim spevom sa zbor prezentoval aj v niektorých gréckokatolíckych farnostiach a to Sp. Nová Ves, Závadka, Helcmanovce, Kojšov, Slovinky, Košice, Klokočov, Michaľany a Lekárovce. Pravidelne sa účastní aj  Spišských zborových dní, niekoľkokrát spolupracoval s rádiom Lumen. V auguste roku 2009 sa zúčastnil na festivale v Telgárte pod názvom „Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou“. V r. 2010 sa zúčastnil na regionálnej prehliadke v Starej Ľubovni, ako hosť. Pravidelne sa  zúčastňuje na medzinárodnom festivale Duchovnej piesne v Snine. V roku 2015 sa zúčastnil na memoriály bl. Metoda Dominika Trčku v Stropkove. V roku 2016 sa zbor prezentoval svojim spevom na kultúrno-duchovnom festivale „Spišský Jeruzalem“ v katedrálnom chráme na Spišskej Kapitule. V roku 2003 zbor nahral svoju prvú audio kazetu s názvom „Chvalite Hospoda“. Od roku 2010 zbor v spolupráci s Obecným úrad a Spišským osvetovým strediskom usporadúva v domácom prostredí ( v sále Obecného úradu) prehliadku speváckych zborov východného obradu pod názvom „HODPODI POMILUJ“ ktorého sa pravidelne účastina tak gréckokatolícke ako aj pravoslávne spevácke zbory.   

            Repertoár zboru tvoria liturgické skladby v staroslovienskom jazyku, ruských a ukrajinských autorov, nápevy ruských a ukrajinských monastierov a taktiež ľudový liturgický spev – prostopínie vo viachlasnej úprave. Ich pôsobenie bolo korunované úspechom v podobe nahrávky CD „Chvalite Hospoda“, ktorá uzrela svetlo sveta v decembri roku 2003.