Navigácia

Obsah

  „V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Obyvateľov žiadame, aby rešpektovali nariadenia a odporúčania príslušných kompetentných orgánov vydaných počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Obecný úrad prijal tieto nariadenia:

1. Využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu okremodôvodnených prípadov.

3. Akceptovať podania zaslané elektronickou poštou (e-mailom).E-mailové podanie musí byť následne doplnené v listinnej podobe. Konanie v takomtoprípade sa začne na základe doručeného e-mailu.

4. Stránkové hodiny na Obecnom úrade budú od dnešného dňa, až do odvolania  v časeod 8.00 hod. do 11.00 hod.

5. Taktiež je potrebné nahlásiť informáciu o príchode každého občana obce z cudziny na Obecný úrad, na tel. číslo 053 4297185 .

Obecný úrad žiada občanov, ktorí môžu prispieť svojou pomocou pri výrobe ochranných rúšok, šitím alebo poskytnutím látky, aby sa nahlásili na Obecnom úrade. Každá pomoc je vítaná.

Vyzývame občanov, aby pri vstupe do potravín použili rúško alebo inú pokrývku tváre, je potrebné obmedziť nákup na nevyhnutné potraviny.

Neakceptuje sa nákup len jednej nie nevyhnutnej veci (napr. žuvačky, cukríky, energetický nápoj...). Aby sa zamedzilo veľkému počtu nakupujúcich, odporúčame, aby nákup urobil len jeden člen z rodiny, prípadne poskytol službu aj svojmu susedovi.

Starším občanom obec ponúka možnosť objednať si nákup telefonicky v čase od 8:00 – 10:00 hod. Nákup zabezpečia terénny pracovníci a donesú Vám ho domov.

Prosíme vážených zákazníkov o zhovievavosť pri nákupe, nakoľko sú do prevádzky zaradené len 4 nákupné košíky.

Vstup všade len s rúškom!!!

Prosíme dodržiavať metrové rozostupy!!!

Za porozumenie obyvateľom ďakujeme.“

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb platné od 16. 03. 2020
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia a obmedzení prevádzok platné od 30.3.2020
 

 

 

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

17.05.2020

Oznam EUROBUS - prímestská doprava

S účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 bude na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v prímestskej autobusovej doprave odvolaný mimoriadny cestovný poriadok a prímestská autobusová doprava bude premávať podľa prázdninového cestovného poriadku (premávajú spoje označené v cestovnom poriadku značkou X, Xbb alebo bez značky). Medzinárodná linka 802818 Košice - Hidasnémeti bude naďalej premávať len po štátnu hranicu podľa aktuálneho cestovného poriadku. Platné cestovné poriadky nájdete cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk.

Detail

07.05.2020

Usmernenie k bohoslužbám od 6. 5. 2020

Od 6. 5. 2020 sa budú slúžiť liturgie v chráme Sv. Demetra v Poráči za dodržaní opatrení vydaných Gréckokatolíckou cirkvou.

Detail

30.04.2020

Oznam - daň z nehnuteľnosti a TKO

Obecný úrad oznamuje občanom, že od dnes (27.4.2020) začnú terénni pracovníci roznášať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a TKO za rok 2020. Roznáška neprebehne v celej obci v jeden deň, ale postupne, po častiach, kvôli obmedzeniam vyplývajúcich z aktuálnej situácie a skrátených úradných hodín. Žiadame občanov, aby v čo najväčšej miere využili úhradu prostredníctvom internetu, platbou na účet. Pre tých, ktorí to využiť nemôžu, ponúkame možnosť uhradiť poplatok terénnym pracovníkom, ktorí prídu k Vám. Občanov, ktorí prídu osobne na Obecný úrad žiadame, aby vstupovali po jednom a dodržiavali prijaté opatrenia.

Detail

26.04.2020

Ochrana lesov pred požiarmi v jarných mesiacoch roku 2020 1

Ochrana lesov pred požiarmi v jarných mesiacoch roku 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Vám z dôvodu predchádzania vzniku požiarov odporúča dodržiavať tieto zásady: • Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú nato určené a sú zabezpečené proti jeho voľnému šíreniu. • Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnenépri vstupoch do lesa. • Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami. • Neodhadzovať neuhasené cigarety. • Presvedčiťsa, či je ohnisko uhasené, prípadne hododatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy. • Včase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané. • Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokústesa ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedzte jeho šíreniu. • Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 150,alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému112. • Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 €pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov

Detail

26.04.2020

Usmernenie pri pohreboch v obci

Obecný úrad a gréckokatolícka cirkev Poráč vyzývajú občanov, že vzhľadom na celospoločenskú situáciu a nariadenie štátneho hygienika SR je nutné pri pohrebných obradoch dodržiavať nariadený počet zúčastnených do 10 osôb – najbližší príbuzní. Týmto sa ruší spoločná modlitba pred obradom. Blízki príbuzní, priatelia a známi si môžu po ukončení obradov uctiť pamiatku modlitbou alebo zapálením sviečky na miestnom cintoríne, ktorý je denne otvorený. Toto nariadenie je platné do odvolania.

Detail