Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Poráč.

Konečná! Vystupovať!

 

Poráč je najvyššie položenou obcou v okrese Spišská Nová Ves s nadmorskou výškou 778 m. n. m. Svojou polohou je predurčená poskytnúť svojim návštevníkom veľa možností na aktívny odpočinok, či už letný alebo zimný. Lyžovačka v Poráč Parku alebo na Brodku. Výlety do okolia, kde sa môžete zoznámiť s Poráčskym baníckym chodníkom. Chodník je výsledkom snaženia Tovarišstva poráčskeho baníctva. Pripomína nám bohatú banícku históriu nášho kraja... alebo .... sa zoznámte s jaskyňou Šarkanova diera. Významné archeologické a paleontologické nálezisko je z veľkej časti voľne prístupné verejnosti. Našli sa tu kosti pravekých ľudí i zvierat, črepy lineárnej a bukovohorskej keramiky - najvyššie položený nález na Slovensku... alebo...  Cestou do jaskyne si vychutnajte výhľad z Vysokého vŕška nad dedinou... alebo... výhliadku Kňazovka... alebo... Červená skala, ktorej okolie je výhlásené za národnú prírodnú rezerváciu na ochranu zriedkavých druhov fauny a vápnomilnej flóry... alebo... Galmuská tisina, ktorú podopiera Červená skala, je národná prírodná rezervácia na ochranu tisa obyčajného... alebo...  Oddych, relax "vraj na konci sveta" ponúka resort Poráč Park. Je v najkrajšej časti chotára Poráčskej doline - nezabudnuteľný pohľad na hlboký kaňón, v ktorom sa nachádza Vás privíta pri príchode k nám...   

Poráč centrum                                                                             Poráč drevenicaPoráč studňaSnežienky                                                                      

 

"Poráč je dedinka malá, na  vŕšku vystavaná ..."

31.07.2019

Oznam o očkovaní psov

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2.8.2019 ( piatok) bude prevedená vakcinácia a čipovanie psov od 15:00 do 17:00 na tradičnom mieste pred obecným úradom. Čipovanie je zákonom stanovené ako povinné. K tomu je potrebné priniesť občiansky preukaz a uviesť telefónne číslo majiteľa psa a taktiež očkovací preukaz. Kto preukaz nemá, bude mu vystavený nový. Vakcináciu prevedie MVDr. Smyk. Poplatok za očkovanie je 5 €, za čipovanie 10 €. Pre občana v hmotnej núdzi s platným dokladom z Úradu práce je očkovanie zdarma.

Detail

10.07.2019

OZNAM Štatistického úradu SR

V čase od 1. júla do 31. októbra 2019 bude Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonávať návštevy domácností za účelom zisťovania o používaní spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Pracovník poverený touto funkciou sa preukáže služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Detail

25.06.2019

Oznam - Z M E N A ponuka na odber stravy cez leto 2019 pre seniorov

Obecný úrad oznamuje, že počas letných prázdnin z technických dôvodov nebude obedy zabezpečovať donášková služba Antonio, ale obedy budú zabezpečené z vývarovne Rudňany. Cena obeda je 3 €, z toho je 1 € z dotácie obce. Celková cena obeda pre dôchodcov bude 2 €. Stravovanie je možné v dňoch utorok – piatok, pondelky sa nevarí. Žiadame nových stravníkov, aby si pripravili dva obedáre, ktoré je potrebné doniesť na Obecný úrad do piatku (28.6.2019).

Detail

23.06.2019

Oznam

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne 22. 7. 2019od 07:10 h do 16:30 h 23. 7. 2019 od 07:10 h do 16:30 h a 25. 7. 2019 od 07:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v celej obci Poráč.

Detail

09.06.2019

"Rusadľa 2019"  1

"Rusadľa 2019"

Stavanie májov na Poráči má dlhú tradíciu. Tento rok bolo veselo, stavanie májov sa nezaobišlo bez spevu a hudby. Dedinou sa niesol spev chlapcov už v piatok večer.

Detail