Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 1. 2023

Nájomná zmluva - KD

Nájomná zmluva č. 3/2023

45,00 EUR

Obec Poráč

Jozef Duboš

24. 1. 2023

Nájomná zmluva - KD

Nájomná zmluva č. 2/2023

40,00 EUR

Obec Poráč

Katarína Marečáková

24. 1. 2023

Nájomná zmluva - KD

Nájomná zmluva č. 1/2023

30,00 EUR

Obec Poráč

Juraj Macala

24. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 2/2023

7 000,00 EUR

Obec Poráč

Telovýchovná výchova – Baník Poráč

18. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 30/09/2021

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

214 185,60 EUR

BBF elektro s.r.o.

Obec Poráč

12. 1. 2023

Kúpna zmluva

Zmluva č. 1/2023

318,00 EUR

Obec Poráč

Mgr. Rastislav Ondra

27. 12. 2022

Nájomná zmluva č. 8

Nájomná zmluva č. 8

30,00 EUR

Obec Poráč

Anna Slezáková

27. 12. 2022

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

172 750,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Poráč

27. 12. 2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalif. certifikátu pre el. pečať č. RA-SNCA/20196261

Zmluva č. 24/2022

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Poráč

23. 12. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

Neuvedené

Obec Poráč

BBF elektro s.r.o.

7. 12. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva č. 23/2022

248,95 EUR

Obec Poráč

Andrea Ochotnická

25. 11. 2022

Nájomná zmluva na nehnuteľnosti

Zmluva č. 22/2022

1 000,00 EUR

Obec Poráč

BBF elektro s.r.o.

18. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie

Zmluva č.21/2022

50,00 EUR

Obec Poráč

Základná škola sv. Dominika Savia

18. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

Zmluva č. 20/2022

1 200,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Poráč

8. 11. 2022

Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 26.5.2017

Dodatok č. 9

75,00 EUR

Obec Poráč

Centrum voľného času

2. 11. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva č. 19/2022

584,10 EUR

Obec Poráč

Ján Gromovský

25. 10. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva č. 18/2022

848,10 EUR

Obec Poráč

Anton Rusnák

14. 10. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

54 839,74 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Poráč

10. 10. 2022

Zámenná zmluva

Zmluva č. 17/2022

Neuvedené

Obec Poráč

BBF elektro s.r.o.

10. 10. 2022

Zámenná zmluva

Zmluva č. 16/2022

Neuvedené

Obec Poráč

BBF elektro s.r.o.

10. 10. 2022

Dodatok č. 1k Licenčnej zmluve

Zmluva č. 15/2022

88,00 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Poráč

10. 10. 2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Zmluva č. 14/2022

250,00 EUR

Obec Poráč

Brantner Nova, s.r.o.

13. 9. 2022

Nájomná zmluva č. 6/2022

Nájomná zmluva č. 6

20,00 EUR

Obec Poráč

Vladimír Volčko

13. 9. 2022

Nájomná zmluva č. 5/2022

Nájomná zmluva č. 5

20,00 EUR

Obec Poráč

Anna Belejová

25. 8. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva č. 13/2022

36,00 EUR

Obec Poráč

Mgr. Vladimír Hardoň

13. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 12/2022

750,00 EUR

AV Audit, s. r. o.

Obec Poráč

13. 6. 2022

Zmluva č. 322 0727 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 11/2022

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poráč

2. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie DS/0180/2022

Zmluva č. 10/2022

7 500,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Poráč

24. 5. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

BBF elektro s.r.o.

Obec Poráč

24. 5. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie

Dodatok č. 2

Neuvedené

Košický samosprávny kraj

Obec Poráč

20. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 9/2022

500,00 EUR

Obec Poráč

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

29. 4. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie

Neuvedené

Košický samosprávny kraj

Obec Poráč

14. 4. 2022

Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice

Zmluva č. 8/2022

Neuvedené

Perun Elektromobility, s. r. o.

Obec Poráč

31. 3. 2022

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

1 700,00 EUR

PUĽS

Obec Poráč

28. 3. 2022

Zmluva o dielo

7/2022

5 881,90 EUR Päťtisícosemstoosemdesiatjedeneur 90/100

Perun Elektromobility, s. r. o.

Obec Poráč

18. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí príspevku

6/2022

6 000,00 EUR Šesťtisíceur

Telovýchovná výchova – Baník Poráč

Obec Poráč

24. 2. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

54 839,74 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Poráč

23. 2. 2022

Zmluva o prepojení

5/2022

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Poráč

23. 2. 2022

Zmluva o dielo č. 02/2022U

Zmluva č. 4/2022

12 240,00 EUR

ARLAND s.r.o.

Obec Poráč

14. 2. 2022

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva č. 3/2022

20,40 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Poráč

14. 2. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva č. 2/2022

597,30 EUR

Pavol Babic

Obec Poráč

18. 1. 2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

63,00 EUR

Emília Duchová

Obec Poráč

22. 12. 2021

Dodatok č. 25

Dodatok č. 25

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poráč

20. 12. 2021

Zmluva o úvere

Zmluva o úvere č. 18/007/21

100 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

9. 12. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

2,00 EUR

Anna Fabianová

Obec Poráč

24. 11. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

290,40 EUR

Ing. František Pramuka

Obec Poráč

19. 11. 2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

D/169/2021

10,00 EUR

Marta Tulejová

Obec Poráč

10. 11. 2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

B/325/2021

10,00 EUR

Tibor Dunka

Obec Poráč

10. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004287

30 803,49 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Poráč

10. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

750,00 EUR

AV Audit, s. r. o.

Obec Poráč

2. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 40/2020-2060-4210-0045

4 906,65 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Poráč

20. 10. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

165,00 EUR

Anna Pavľáková

Obec Poráč

19. 10. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2,00 EUR

Anna Fabianová

Obec Poráč

14. 10. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

360,00 EUR

Peter Gabriš

Obec Poráč

11. 10. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

1 056,00 EUR

Anton Maričák

Obec Poráč

30. 9. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva č. 30/09/2021 + Dodatok č. 1

214 185,60 EUR

BBF elektro s.r.o.

Obec Poráč

14. 9. 2021

Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu

Zmluva o dodávke vody

0,40 EUR

Ľuboš ONDAS

Obec Poráč

14. 9. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Kúpna zmluva

1 105,50 EUR

Gerhard Simonis

Obec Poráč

6. 9. 2021

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

200,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poráč

1. 9. 2021

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

500,00 EUR

FS Čačinare

Obec Poráč

25. 8. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

257,40 EUR

BBF elektro s.r.o.

Obec Poráč

23. 8. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

26,00 EUR

Vladimír Vrábeľ

Obec Poráč

9. 8. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 056,00 EUR

Anton Maričák

Obec Poráč

2. 8. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových pristorov

468,00 EUR

Monika Karolčíková

Obec Poráč

27. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

7 000,00 EUR

Telovýchovná výchova – Baník Poráč

Obec Poráč

26. 7. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

135,30 EUR

Marek Gonda

Obec Poráč

26. 7. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 105,50 EUR

Gerhard Simonis

Obec Poráč

23. 6. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok k zmluve č. 1

Neuvedené

Ing. Ingrid Hroncová

Obec Poráč

21. 6. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poráč

18. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

4360/2021/OPaI-12451

172 750,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Poráč

14. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 3210844

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poráč

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

1 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poráč

Obec Poráč

30. 4. 2021

Kúpna zmluva

Zmluva

778,80 EUR

Ing. Ingrid Hroncová

Obec Poráč

30. 4. 2021

Kúpna zmluva

Zmluva

1 758,90 EUR

Mgr. Jakub Čuj

Obec Poráč

21. 4. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,00 EUR

Ján Hanuščin

Obec Poráč

31. 3. 2021

Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme

Dohoda o zrušení

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s.

Obec Poráč

5. 2. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

100,00 EUR

Nobela

Obec Poráč

1. 2. 2021

Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu

Zmluva

0,40 EUR

František Barabas

Obec Poráč

29. 1. 2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č 1/2021

985,35 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Poráč

10. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva č. 20-322-01029

1 500,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Poráč

9. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Obec Poráč

Štatistický úrad SR

8. 12. 2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 24

29,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poráč

1. 12. 2020

Darovacia zmluva

KRHZ-KE-VO-510/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Poráč

23. 11. 2018

Kúpna zmluva

211118

194,00 EUR Jednostodeväťdesiatštyri eur

Peter Hardoň

Obec Poráč

5. 11. 2018

Kúpna zmluva

KZ29102018

20,00 EUR Dvadsať eur

Mgr. Gustáv Krajčí a manželka

Obec Poráč

19. 9. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na stavbu

ZoD 2017/GAl01/012

97 040,78 EUR

Obec Poráč

Strabag, s.r.o.

17. 9. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001440-004

Neuvedené

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

27. 12. 2017

Kúpna zmluva

Z201752938_Z

71 200,00 EUR

Slavka Ivanová-Štýl

Obec Poráč

27. 11. 2017

Kúpna zmluva

27112017

4 931,73 EUR Štyritisícdeväťstotridsaťjeden eur a sedemdesiattri centov

Obec Poráč

Ing. Marek Kollárik

16. 10. 2017

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Prome s.r.o.

Obec Poráč

14. 9. 2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)

ZM_SEP-IMRK2-2017-001240

127 075,88 EUR slovom: stodvadsaťsedemtisícsedemdesiatpäť eur osemdesiatosem centov

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

1. 9. 2017

Zmluva o dielo

241302

65 284,46 EUR slovom: Šesťdesiatpäťtisícdvestoosemdesiatštyri eur a štyridsaťšesť centov

Alkon SV, s.r.o.

Obec Poráč

29. 3. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Č.: 48/2017

slovom:

SUPPORT and Consulting s.r.o.

Obec Poráč

24. 3. 2017

Zmluva o dielo

224781

2 500,00 EUR slovom: dvetisícpäťsto eur

Tencar Jiří, Ing.

Obec Poráč

24. 3. 2017

Kúpna zmluva

Z201713121-Z

4 872,00 EUR slovom:štyritisícosemstosedemdesiatdva eur

MEVA - SK s.r.o.

Obec Poráč

15. 3. 2017

Mandátna zmluva

1709-011437

900,00 EUR slovom: Deväťsto eur

Prome s.r.o.

Obec Poráč

Dexia Komunál univerzálny úver

18/034/09

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

18/079/10

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Sviatok

Meniny má Ema, Jasna

Zajtra má meniny Emil, Emilián, Emiliána

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:126
TÝŽDEŇ:126
CELKOM:295921


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na