Navigácia

Obsah

Obec Poráč

dňom 11. mája 2018 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Poráči

podľa ustanovenia § 3 a § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

bližšie informácie k stiahnutiu tu!