Navigácia

Obsah

Verejné záväzné nariadenia

VZN

B Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 602x | 20.02.2017

D O D A T O K č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P o r á č Stiahnuté: 34x | 18.12.2019

DODATOK č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, zo dňa 1.9.2011 Stiahnuté: 157x | 16.12.2018

Dodatok VZN 12011 Stiahnuté: 325x | 20.02.2017

Dohoda o spol. skol.obvode ZS Stiahnuté: 439x | 20.02.2017

Knižný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 344x | 20.02.2017

Príloha k VZN č. 3 / 2009 o určení výšky dotácie na ZŠ a MŠ Stiahnuté: 385x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 385x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 344x | 20.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o určení výšky príspevku na činnosť ZŠ s MŠ a školského zariadenia Stiahnuté: 36x | 16.08.2019

VZN - lepenie plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 150x | 17.10.2018

VZN č. 1 rok 2010 Stiahnuté: 342x | 20.02.2017

VZN č. 2 rok 2011 Stiahnuté: 333x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2009 Stiahnuté: 371x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2011 Stiahnuté: 538x | 20.02.2017

VZN č. 5 rok 2011 Stiahnuté: 333x | 20.02.2017

VZN č.4 rok 2011 Stiahnuté: 305x | 20.02.2017

VZN-01.01.2015 Stiahnuté: 436x | 20.02.2017

VZN-3 školské obvody Stiahnuté: 318x | 20.02.2017

VZN-5-9 ZS Stiahnuté: 355x | 20.02.2017

Stránka