Navigácia

Obsah

Verejné záväzné nariadenia

VZN

B Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 576x | 20.02.2017

D O D A T O K č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P o r á č Stiahnuté: 26x | 18.12.2019

DODATOK č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, zo dňa 1.9.2011 Stiahnuté: 152x | 16.12.2018

Dodatok VZN 12011 Stiahnuté: 320x | 20.02.2017

Dohoda o spol. skol.obvode ZS Stiahnuté: 432x | 20.02.2017

Knižný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 340x | 20.02.2017

Príloha k VZN č. 3 / 2009 o určení výšky dotácie na ZŠ a MŠ Stiahnuté: 379x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 379x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 338x | 20.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o určení výšky príspevku na činnosť ZŠ s MŠ a školského zariadenia Stiahnuté: 29x | 16.08.2019

VZN - lepenie plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 145x | 17.10.2018

VZN č. 1 rok 2010 Stiahnuté: 336x | 20.02.2017

VZN č. 2 rok 2011 Stiahnuté: 328x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2009 Stiahnuté: 365x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2011 Stiahnuté: 532x | 20.02.2017

VZN č. 5 rok 2011 Stiahnuté: 327x | 20.02.2017

VZN č.4 rok 2011 Stiahnuté: 301x | 20.02.2017

VZN-01.01.2015 Stiahnuté: 427x | 20.02.2017

VZN-3 školské obvody Stiahnuté: 312x | 20.02.2017

VZN-5-9 ZS Stiahnuté: 350x | 20.02.2017

Stránka