Navigácia

Obsah

Verejné záväzné nariadenia

VZN

B Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 498x | 20.02.2017

DODATOK č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, zo dňa 1.9.2011 Stiahnuté: 128x | 16.12.2018

Dodatok VZN 12011 Stiahnuté: 298x | 20.02.2017

Dohoda o spol. skol.obvode ZS Stiahnuté: 385x | 20.02.2017

Knižný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 316x | 20.02.2017

Príloha k VZN č. 3 / 2009 o určení výšky dotácie na ZŠ a MŠ Stiahnuté: 354x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 345x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 312x | 20.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o určení výšky príspevku na činnosť ZŠ s MŠ a školského zariadenia Stiahnuté: 12x | 16.08.2019

VZN - lepenie plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 118x | 17.10.2018

VZN č. 1 rok 2010 Stiahnuté: 308x | 20.02.2017

VZN č. 2 rok 2011 Stiahnuté: 302x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2009 Stiahnuté: 335x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2011 Stiahnuté: 480x | 20.02.2017

VZN č. 5 rok 2011 Stiahnuté: 291x | 20.02.2017

VZN č.4 rok 2011 Stiahnuté: 272x | 20.02.2017

VZN-01.01.2015 Stiahnuté: 394x | 20.02.2017

VZN-3 školské obvody Stiahnuté: 287x | 20.02.2017

VZN-5-9 ZS Stiahnuté: 319x | 20.02.2017

VZN-č. 1 rok 2011 Stiahnuté: 289x | 20.02.2017

Stránka