Navigácia

Obsah

Verejné záväzné nariadenia

VZN

B Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 444x | 20.02.2017

DODATOK č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, zo dňa 1.9.2011 Stiahnuté: 108x | 16.12.2018

Dodatok VZN 12011 Stiahnuté: 277x | 20.02.2017

Dohoda o spol. skol.obvode ZS Stiahnuté: 349x | 20.02.2017

Knižný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 295x | 20.02.2017

Príloha k VZN č. 3 / 2009 o určení výšky dotácie na ZŠ a MŠ Stiahnuté: 330x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 320x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 294x | 20.02.2017

VZN - lepenie plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 101x | 17.10.2018

VZN č. 1 rok 2010 Stiahnuté: 283x | 20.02.2017

VZN č. 2 rok 2011 Stiahnuté: 280x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2009 Stiahnuté: 308x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2011 Stiahnuté: 442x | 20.02.2017

VZN č. 5 rok 2011 Stiahnuté: 265x | 20.02.2017

VZN č.4 rok 2011 Stiahnuté: 257x | 20.02.2017

VZN-01.01.2015 Stiahnuté: 371x | 20.02.2017

VZN-3 školské obvody Stiahnuté: 266x | 20.02.2017

VZN-5-9 ZS Stiahnuté: 298x | 20.02.2017

VZN-č. 1 rok 2011 Stiahnuté: 275x | 20.02.2017

VZN-č. 1 rok 2015 Stiahnuté: 337x | 20.02.2017

Stránka