Navigácia

Obsah

Verejné záväzné nariadenia

VZN

B Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 290x | 20.02.2017

DODATOK č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, zo dňa 1.9.2011 Stiahnuté: 21x | 16.12.2018

Dodatok VZN 12011 Stiahnuté: 191x | 20.02.2017

Dohoda o spol. skol.obvode ZS Stiahnuté: 234x | 20.02.2017

Knižný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 193x | 20.02.2017

Príloha k VZN č. 3 / 2009 o určení výšky dotácie na ZŠ a MŠ Stiahnuté: 236x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 221x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 216x | 20.02.2017

VZN - lepenie plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 30x | 17.10.2018

VZN č. 1 rok 2010 Stiahnuté: 203x | 20.02.2017

VZN č. 2 rok 2011 Stiahnuté: 213x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2009 Stiahnuté: 221x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2011 Stiahnuté: 336x | 20.02.2017

VZN č. 5 rok 2011 Stiahnuté: 205x | 20.02.2017

VZN č.4 rok 2011 Stiahnuté: 201x | 20.02.2017

VZN-01.01.2015 Stiahnuté: 291x | 20.02.2017

VZN-3 školské obvody Stiahnuté: 214x | 20.02.2017

VZN-5-9 ZS Stiahnuté: 231x | 20.02.2017

VZN-č. 1 rok 2011 Stiahnuté: 207x | 20.02.2017

VZN-č. 1 rok 2015 Stiahnuté: 248x | 20.02.2017

Stránka