Navigácia

Obsah

Verejné záväzné nariadenia

VZN

B Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 572x | 20.02.2017

D O D A T O K č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P o r á č Stiahnuté: 25x | 18.12.2019

DODATOK č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, zo dňa 1.9.2011 Stiahnuté: 151x | 16.12.2018

Dodatok VZN 12011 Stiahnuté: 319x | 20.02.2017

Dohoda o spol. skol.obvode ZS Stiahnuté: 431x | 20.02.2017

Knižný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 339x | 20.02.2017

Príloha k VZN č. 3 / 2009 o určení výšky dotácie na ZŠ a MŠ Stiahnuté: 379x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 377x | 20.02.2017

Všeobecné záväzné nariadenia Stiahnuté: 337x | 20.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o určení výšky príspevku na činnosť ZŠ s MŠ a školského zariadenia Stiahnuté: 29x | 16.08.2019

VZN - lepenie plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 144x | 17.10.2018

VZN č. 1 rok 2010 Stiahnuté: 335x | 20.02.2017

VZN č. 2 rok 2011 Stiahnuté: 327x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2009 Stiahnuté: 363x | 20.02.2017

VZN č. 3 rok 2011 Stiahnuté: 529x | 20.02.2017

VZN č. 5 rok 2011 Stiahnuté: 326x | 20.02.2017

VZN č.4 rok 2011 Stiahnuté: 299x | 20.02.2017

VZN-01.01.2015 Stiahnuté: 425x | 20.02.2017

VZN-3 školské obvody Stiahnuté: 310x | 20.02.2017

VZN-5-9 ZS Stiahnuté: 349x | 20.02.2017

Stránka