Navigácia

Obsah

Projekt: "Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice"

Na tento projekt bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá bola použiťá na financovanie podpory ochrany pred požiarmi. Stavebné úpravy sa týkali objektu bývalej "Bujakárne" - teraz Požiarna zborjnica sup. číslo 325. V objekte je garáž na požiarne vozidlo a protipovodňový vozík a prevádzkové priestory. Dotácia bola poskytnutá vo výške 29 895,49 €.  Stavebné úpravy zahŕňali búracie práce, omietky, podlahy, zdravotechnika, izolácia strechy, zateplenie a fasáda.

Začiatok: 07/2018

Koniec: 10/2018

Pôvodny stav

Pôvodny stavPôvodny stavPôvodny stavPôvodny stav

Stav po stavebných úpravách

Stav po úpravách - fasádaStav po úpravách - fasáda!Stav po úpravách interiérÚprava fasády