Navigácia

Obsah

Názov projektu: Baníci na konci sveta

Program: TerraIncognita

Spolufinancovaný: Košickým samosprávnym krajom

Opis projektu: Banská železnička, na ktorej je možné vyskúšať spôsob dopravy baníkov v podzemí, je v 1. fáze dlhá cca 300 m a  vedie od rekreačného strediska Poráč Park okolo prístupovej cesty cez Poráčsky potok k štôlni Pavol a banskému múzeu. Ďalšia možnosť predlžovania trasy je možná východným aj západným smerom. Na železničke premáva historická banská lokomotíva, ku ktorej je pripojený voz na prepravu „baníkov“ podľa množstva návštevníkov a záujemcov o prepravu.

Banský orloj znázorňujepodzemie bane a postavy baníkov pri rôznych činnostiach v nej. Jedná sa o čiastočne pohyblivé a čiastočne statické drevené figúrky a nad orlojom je znázornený povrch s jamou a kostolom. Znázornené podzemie bane je vytvorené z dreva,  figúrky sú mechanizované. Nad Banským orlojom budú  umiestnené veľké hodiny.

                                                                                                                      

Cieľ projektu:    Projekt dopĺňa a rozširuje aktivity v rámci banského skanzenu Poráč o atraktívne a nové zážitkové časti – banská železnička a banský orloj. Rozšíriť možnosti využitia voľného času návštevníkov Poráčskej doliny.

 

Prijímateľ:                              Obec Poráč

Výška NFP:                             12 000,00 EUR

logo terra incognitalogo Košice regionlogo KSK

tabuľa Baníci na konci sveta