Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

1 758,90 EUR

Marta Čujová

Obec Poráč

10.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva č. 20-322-01029

1 500,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Poráč

09.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Obec Poráč

Štatistický úrad SR

08.12.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 24

29,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poráč

23.11.2018

Kúpna zmluva

211118

194,00 EUR Jednostodeväťdesiatštyri eur

Peter Hardoň

Obec Poráč

05.11.2018

Kúpna zmluva

KZ29102018

20,00 EUR Dvadsať eur

Mgr. Gustáv Krajčí a manželka

Obec Poráč

19.09.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na stavbu

ZoD 2017/GAl01/012

97 040,78 EUR

Obec Poráč

Strabag, s.r.o.

17.09.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001440-004

Neuvedené

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

27.12.2017

Kúpna zmluva

Z201752938_Z

71 200,00 EUR

Slavka Ivanová-Štýl

Obec Poráč

27.11.2017

Kúpna zmluva

27112017

4 931,73 EUR Štyritisícdeväťstotridsaťjeden eur a sedemdesiattri centov

Obec Poráč

Ing. Marek Kollárik

16.10.2017

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Prome s.r.o.

Obec Poráč

14.09.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)

ZM_SEP-IMRK2-2017-001240

127 075,88 EUR slovom: stodvadsaťsedemtisícsedemdesiatpäť eur osemdesiatosem centov

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

01.09.2017

Zmluva o dielo

241302

65 284,46 EUR slovom: Šesťdesiatpäťtisícdvestoosemdesiatštyri eur a štyridsaťšesť centov

Alkon SV, s.r.o.

Obec Poráč

29.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Č.: 48/2017

slovom:

SUPPORT and Consulting s.r.o.

Obec Poráč

24.03.2017

Zmluva o dielo

224781

2 500,00 EUR slovom: dvetisícpäťsto eur

Tencar Jiří, Ing.

Obec Poráč

24.03.2017

Kúpna zmluva

Z201713121-Z

4 872,00 EUR slovom:štyritisícosemstosedemdesiatdva eur

MEVA - SK s.r.o.

Obec Poráč

15.03.2017

Mandátna zmluva

1709-011437

900,00 EUR slovom: Deväťsto eur

Prome s.r.o.

Obec Poráč

Dexia Komunál univerzálny úver

18/034/09

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

18/079/10

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1