Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok k zmluve č. 1

Neuvedené

Ing. Ingrid Hroncová

Obec Poráč

21.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poráč

18.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

4360/2021/OPaI-12451

172 750,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Poráč

14.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 3210844

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poráč

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

1 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poráč

Obec Poráč

30.04.2021

Kúpna zmluva

Zmluva

778,80 EUR

Ing. Ingrid Hroncová

Obec Poráč

30.04.2021

Kúpna zmluva

Zmluva

1 758,90 EUR

Mgr. Jakub Čuj

Obec Poráč

21.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,00 EUR

Ján Hanuščin

Obec Poráč

31.03.2021

Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme

Dohoda o zrušení

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s.

Obec Poráč

05.02.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

100,00 EUR

Nobela

Obec Poráč

01.02.2021

Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu

Zmluva

0,40 EUR

František Barabas

Obec Poráč

29.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č 1/2021

985,35 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Poráč

10.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva č. 20-322-01029

1 500,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Poráč

09.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Obec Poráč

Štatistický úrad SR

08.12.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 24

29,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poráč

01.12.2020

Darovacia zmluva

KRHZ-KE-VO-510/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Poráč

23.11.2018

Kúpna zmluva

211118

194,00 EUR Jednostodeväťdesiatštyri eur

Peter Hardoň

Obec Poráč

05.11.2018

Kúpna zmluva

KZ29102018

20,00 EUR Dvadsať eur

Mgr. Gustáv Krajčí a manželka

Obec Poráč

19.09.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na stavbu

ZoD 2017/GAl01/012

97 040,78 EUR

Obec Poráč

Strabag, s.r.o.

17.09.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001440-004

Neuvedené

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

27.12.2017

Kúpna zmluva

Z201752938_Z

71 200,00 EUR

Slavka Ivanová-Štýl

Obec Poráč

27.11.2017

Kúpna zmluva

27112017

4 931,73 EUR Štyritisícdeväťstotridsaťjeden eur a sedemdesiattri centov

Obec Poráč

Ing. Marek Kollárik

16.10.2017

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Prome s.r.o.

Obec Poráč

14.09.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)

ZM_SEP-IMRK2-2017-001240

127 075,88 EUR slovom: stodvadsaťsedemtisícsedemdesiatpäť eur osemdesiatosem centov

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

01.09.2017

Zmluva o dielo

241302

65 284,46 EUR slovom: Šesťdesiatpäťtisícdvestoosemdesiatštyri eur a štyridsaťšesť centov

Alkon SV, s.r.o.

Obec Poráč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: