Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na stavbu

ZoD 2017/GAl01/012

97 040,78 EUR

Obec Poráč

Strabag, s.r.o.

17.09.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001440-004

Neuvedené

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

27.12.2017

Kúpna zmluva

Z201752938_Z

71 200,00 EUR

Slavka Ivanová-Štýl

Obec Poráč

27.11.2017

Kúpna zmluva

27112017

4 931,73 EUR Štyritisícdeväťstotridsaťjeden eur a sedemdesiattri centov

Obec Poráč

Ing. Marek Kollárik

16.10.2017

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Prome s.r.o.

Obec Poráč

14.09.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)

ZM_SEP-IMRK2-2017-001240

127 075,88 EUR slovom: stodvadsaťsedemtisícsedemdesiatpäť eur osemdesiatosem centov

Obec Poráč

Ministerstvo vnútra SR

01.09.2017

Zmluva o dielo

241302

65 284,46 EUR slovom: Šesťdesiatpäťtisícdvestoosemdesiatštyri eur a štyridsaťšesť centov

Alkon SV, s.r.o.

Obec Poráč

29.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Č.: 48/2017

slovom:

SUPPORT and Consulting s.r.o.

Obec Poráč

24.03.2017

Zmluva o dielo

224781

2 500,00 EUR slovom: dvetisícpäťsto eur

Tencar Jiří, Ing.

Obec Poráč

24.03.2017

Kúpna zmluva

Z201713121-Z

4 872,00 EUR slovom:štyritisícosemstosedemdesiatdva eur

MEVA - SK s.r.o.

Obec Poráč

15.03.2017

Mandátna zmluva

1709-011437

900,00 EUR slovom: Deväťsto eur

Prome s.r.o.

Obec Poráč

Dexia Komunál univerzálny úver

18/034/09

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

18/079/10

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Poráč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: