Obsah

Obecný portál: data/fso_archiv/INDEX.HTM


Faktúry

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Prenájom Pohostinstvo Poráč 5/2020 1312000014, 0.00 € s DPH 25.05.2020 09.06.2020
Nocľah pre vodičov 5/2020 1313000013, 116.18 € s DPH 25.05.2020 09.06.2020
Vývoz popolčekov 3/2020 a 4/2020 1314000012, 1085.27 € s DPH 25.05.2020 09.06.2020
Kancelárske potreby 108/2020, 261.80 € s DPH 22.05.2020 06.06.2020
Zbierka zákonov SR - 3. preddavok , r. 2020 97/2020, 108.00 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Pevná linka 4/2020 98/2020, 64.00 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Publikácia - TECHNICKÉ PAMIATKY 99/2020, 425.00 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Elektrina 3-5/2020 100/2020, 692.00 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby. 101/2020, 230.00 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Elektrina 102/2020, 32.95 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Elektrina 103/2020, 26.42 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Elektrina 104/2020, 357.36 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Elektrina 105/2020, 164.80 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Elektrina 106/2020, 35.03 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Mobily 4/2020 107/2020, 104.33 € s DPH 14.05.2020 29.05.2020
Odvoz TKO 4/2020 91/2020, 1012.31 € s DPH 05.05.2020 20.05.2020
Výkon zodpovednej osoby 5/2020 92/2020, 51.60 € s DPH 05.05.2020 20.05.2020
Internet 5/2020 93/2020, 23.24 € s DPH 05.05.2020 20.05.2020
Odvoz VOK 4/2020 94/2020, 136.15 € s DPH 05.05.2020 20.05.2020
Tlačiareň 95/2020, 119.80 € s DPH 05.05.2020 20.05.2020
Telefóny 4/2020 96/2020, 19.00 € s DPH 05.05.2020 20.05.2020
Nocľah 4/2020 1316000010, 116.18 € s DPH 28.04.2020 13.05.2020
Prenájom 4/2020 1315000011, 0.00 € s DPH 28.04.2020 13.05.2020
Analýza vôd 90/2020, 110.82 € s DPH 28.04.2020 13.05.2020
Stravné lístky 89/2020, 1515.94 € s DPH 28.04.2020 13.05.2020
Elektrina 82/2020, 179.53 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
Elektrina 83/2020, 185.33 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
Elektrina 84/2020, 146.81 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
Elektrina 85/2020, 592.43 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
Elektrina 86/2020, 194.00 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
Nylonové lanko 87/2020, 189.54 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
LED Street - verejné osvetlenie 88/2020, 2275.20 € s DPH 22.04.2020 07.05.2020
Hygienický gél na ruky 76/2020, 228.00 € s DPH 15.04.2020 30.04.2020
Odvoz VOK 3/2020 77/2020, 130.81 € s DPH 15.04.2020 30.04.2020
Servis kopírka KONICA MINOLTA 78/2020, 99.40 € s DPH 15.04.2020 30.04.2020
Pevná linka 3/2020 79/2020, 64.00 € s DPH 15.04.2020 30.04.2020
Aerovideo - záloha 80/2020, 151.20 € s DPH 15.04.2020 30.04.2020
Telefóny 3/2020 81/2020, 19.00 € s DPH 15.04.2020 30.04.2020
Odmeny výkonným umelcom za rok 2020 - verejný rozhlas 69/2020, 38.40 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
Internet 4/2020 70/2020, 23.24 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
Odvoz TKO 3/2020 71/2020, 928.71 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
Školenie vodičov 72/2020, 96.00 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
Kancelárske potreby 73/2020, 318.00 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
Mobily 3/2020 74/2020, 109.40 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
KORWIN - podpora 75/2020, 265.50 € s DPH 07.04.2020 22.04.2020
Servis NISSAN 66/2020, 593.10 € s DPH 01.04.2020 16.04.2020
Mobily 2/2020 67/2020, 105.45 € s DPH 01.04.2020 16.04.2020
Výkon zodpovednej osoby 4/2020 68/2020, 51.60 € s DPH 01.04.2020 16.04.2020
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte 63/2020, 19.82 € s DPH 25.03.2020 09.04.2020
Oprava - SUZUKI 64/2020, 169.81 € s DPH 25.03.2020 09.04.2020
Kancelárske potreby a dezinfekčné prostriedky 65/2020, 752.00 € s DPH 25.03.2020 09.04.2020
Kniha Čarovný Spiš 62/2020, 495.00 € s DPH 23.03.2020 07.04.2020
Plastový kôš na stĺp 60/2020, 63.72 € s DPH 19.03.2020 03.04.2020
Zbierka zákonov SR, r. 2020 - 2. preddavok 61/2020, 84.00 € s DPH 19.03.2020 03.04.2020
Vypracovanie projektu "Bane na konci sveta" 1314000009, 4900.00 € s DPH 18.03.2020 02.04.2020
Nocľah pre vodičov 3/2020 1315000008, 116.18 € s DPH 18.03.2020 02.04.2020
Prenájom Pohostinstvo Poráč 3/2020 1316000007, 0.00 € s DPH 18.03.2020 02.04.2020
Vývoz popolčekov 2/2020 131700006, 804.26 € s DPH 18.03.2020 02.04.2020
Telefóny 2/2020 52/2020, 19.00 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Záloha na pobyt - tombola Rusínsky ples 53/2020, 200.00 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Knihy - obecná knižnica 54/2020, 56.50 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Elektrina 55/2020, 998.58 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Elektrina 56/2020, 130.92 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Elektrina 57/2020, 198.37 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Elektrina 58/2020, 200.95 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Elektrina 59/2020, 254.57 € s DPH 16.03.2020 31.03.2020
Vypracovanie projektu "Bane na konci sveta" 50/2020, 4900.00 € s DPH 12.03.2020 27.03.2020
Pevná linka 51/2020, 64.00 € s DPH 12.03.2020 27.03.2020
Poradenstvo vo VO "Múzeum areálu šachty Poráč" 43/2020, 320.00 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
Kancelárske potreby 44/2020, 228.00 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
Výkon zodpovednej osoby 3/2020 45/2020, 51.60 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
Internet 3/2020 46/2020, 23.24 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
TKO 2/2020 47/2020, 844.35 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
Odvoz VOK 2/2020 48/2020, 128.30 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
Ročná prevádzka www.porac.sk 49/2020, 444.00 € s DPH 05.03.2020 20.03.2020
Kniha Čarovný Spiš 200269, 242.00 € s DPH 26.02.2020 12.03.2020
Oprava NISSAN 36/2020, 984.00 € s DPH 20.02.2020 06.03.2020
Elektrina 37/2020, 243.20 € s DPH 20.02.2020 06.03.2020
Elektrina 38/2020, 116.56 € s DPH 20.02.2020 06.03.2020
Elektrina 39/2020, 1090.24 € s DPH 20.02.2020 06.03.2020
Elektrina 40/2020, 211.09 € s DPH 20.02.2020 06.03.2020
Elektrina 41/2020, 277.14 € s DPH 20.02.2020 06.03.2020
Vývoz popolčekov 1/2020 1310000003, 475.13 € s DPH 14.02.2020 29.02.2020
Prenájom Pohostinstvo Poráč 2/2020 1319000004, 248.95 € s DPH 14.02.2020 29.02.2020
Nocľah pre vodičov 2/2020 1318000005, 116.18 € s DPH 14.02.2020 29.02.2020
Servis - Sporák, kuchyňa 34/2020, 137.94 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Zber použitého textilu na rok 2020 35/2020, 180.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Elektrina 24/2020, 692.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Spracovanie žiadosti o dotáciu - Stavebné úpravy školy Poráč 25/2020, 450.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Spracovanie žiadosti o dotáciu - Stavebné úpravy miestnej komunikácie II. 26/2020, 450.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Vodomery 27/2020, 369.20 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Pevná linka 28/2020, 64.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Odvoz TKO 1/2020 29/2020, 862.05 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Mobily 1/2020 30/2020, 164.97 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Členský príspevok na rok 2020 31/2020, 1268.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Odvoz VOK 1/2020 32/2020, 129.89 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Telefóny 33/2020, 19.00 € s DPH 12.02.2020 27.02.2020
Demontáž vianočnej výzdoby 21/2020, 147.84 € s DPH 03.02.2020 18.02.2020
Výkon zodpovednej osoby 2/2020 22/2020, 51.06 € s DPH 03.02.2020 18.02.2020
Internet 2/2020 23/2020, 23.24 € s DPH 03.02.2020 18.02.2020
Jedálne kupóny 18/2020, 1515.94 € s DPH 30.01.2020 14.02.2020
Elektrina 19/2020, 112.97 € s DPH 30.01.2020 14.02.2020
Kancelárske potreby 20/2020, 189.00 € s DPH 30.01.2020 14.02.2020
ELektrina - 12/2020 14/2020, 190.93 € s DPH 15.01.2020 30.01.2020
Elektrina 12/2020 15/2020, 129.22 € s DPH 15.01.2020 30.01.2020
Ele - 12/202-19 16/2020, 1044.60 € s DPH 15.01.2020 30.01.2020
Elektrina - 12/2020 17/2020, 44.18 € s DPH 15.01.2020 30.01.2020
Finančný spravodajca 2019 - vyúčtovanie 12/2020, 32.57 € s DPH 14.01.2020 29.01.2020
prenájom VOK 6/2020, 33.00 € s DPH 13.01.2020 28.01.2020
TKO - 12/2019 7/2020, 1170.03 € s DPH 13.01.2020 28.01.2020
Telefóny -12/2019 8/2020, 64.00 € s DPH 13.01.2020 28.01.2020
Telefóny - 12/2019 9/2020, 19.00 € s DPH 13.01.2020 28.01.2020
KORWIN - podpora 10/2020, 265.50 € s DPH 13.01.2020 28.01.2020
Vyúčtovanie - Zz2019 11/2020, 129.37 € s DPH 13.01.2020 28.01.2020
Mobily 12/20219 332/2019, 104.61 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Výkon zodpovednej osoby 1/2020 1/2020, 51.60 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Internet 1/2020 2/2020, 23.24 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Poistenie - autá 3/2020, 470.04 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
PZP Suzuki Ignis 4/2020, 403.44 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Používanie obecného portálu na rok 2020 5/2020, 90.00 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Nocľah pre vodičov 1/2020 1311000002, 116.18 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Prenájom Pohostinstvo Poráč 1/2020 1312000001, 248.95 € s DPH 08.01.2020 23.01.2020
Odpratávanie snehu 331/2019, 234.00 € s DPH 03.01.2020 18.01.2020
Kompostéry 327/2019, 1305.00 € s DPH 03.01.2020 18.01.2020
Členský príspevok na rok 2020 328/2019, 67.27 € s DPH 03.01.2020 18.01.2020
Ohňostroj 329/2019, 200.00 € s DPH 03.01.2020 18.01.2020
Služby BOZP 4. štvrťrok 2019 330/2019, 79.20 € s DPH 03.01.2020 18.01.2020
Magnetky Poráč 1316900039, 27.00 € s DPH 02.01.2020 17.01.2020
Vývoz popolčekov 11/2019 1318900040, 209.81 € s DPH 02.01.2020 17.01.2020