Navigácia

Obsah

2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 59x | 16.08.2019

Prevádzkový poriadok zberného dvora Stiahnuté: 89x | 28.04.2019

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Poráč Stiahnuté: 184x | 14.02.2019

Smernica č. 1/2019 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 109x | 14.02.2019

2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 320x | 17.04.2017

Štatút obce Poráč Stiahnuté: 313x | 19.02.2017

2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 256x | 19.02.2017

Stránka

  • 1