Navigácia

Obsah

Rok 2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 231x | 19.02.2017

Štatút obce Poráč

Štatút obce Poráč Stiahnuté: 281x | 19.02.2017

Rozpočet 2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 286x | 17.04.2017

Smernica č. 1/2019 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií

Smernica č. 1/2019 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 76x | 14.02.2019

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Poráč

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 33x | 16.08.2019

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Poráč Stiahnuté: 109x | 14.02.2019

Prevádzkový poriadok zberného dvora

Prevádzkový poriadok zberného dvora Stiahnuté: 67x | 28.04.2019

Stránka

  • 1