Navigácia

Obsah

2020

Výpis z uznesenia č. 42/2020 Stiahnuté: 30x | 07.12.2020

2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 76x | 16.08.2019

Prevádzkový poriadok zberného dvora Stiahnuté: 104x | 28.04.2019

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Poráč Stiahnuté: 237x | 14.02.2019

Smernica č. 1/2019 na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 128x | 14.02.2019

2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 341x | 17.04.2017

Štatút obce Poráč Stiahnuté: 331x | 19.02.2017

2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 270x | 19.02.2017

Stránka

  • 1