Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Šachtare volajú ... 2019

Šachtare volajú ... 2019

Dňa 8. septembra 2019 sa v našej obci konal 27. ročník festivalu rusínskych folklórnych súborov "Šachtare volajú...". Je to najväčšia kultúrno-spoločenská udalosť v obci. Centrum obce sa premenilo na nepoznanie. Festival krásy ľudového kroja, spevu, tancu a tradícií splnil svoje poslanie aj tento rok. Pripomenúť mladým generáciám naše zvyky a korene, aby sme nezabudli kam patríme a na čo, máme byť právom hrdí...

Oslava baníckej tradície obce sa začala už v sobotu 7. 9. 2019, keď sa v Poráčskej doline slávnostne otvorila "Banská železnička", ktorá bude slúžiť návštevníkom Poráčparku, ktorí sa budú môcť na nej povoziť na originálnych banských vagónoch. Krásnu septembrovú nedeľu sme začali slávnostnou liturgiou v chráme Sv. Demetra. Predskokanmi hlavného festivalového programu bola miestna hudobná skupina Dimenzion. Program tradične zahájili "Poráčski chlopi" baníckou hymnou. Hostí a účinkujúcich privítal starosta obce Ing. Peter Volčko a miestny duchovny o. Milan Gábor. Hlavný festivalový program uvádzal PhDr. Jozef Lapšanský PhD.

V programe vystúpilo 8 folklórnych skupín. DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA SLOVINOČKA - Vznikla v apríli 1999 pri Obecnom úrade v Slovinkách. Združuje deti základnej a materskej školy vo veku od piatich do šestnástich rokov a v súčasnosti má šestnásť členov. Slovinočka scénicky stvárňuje miestne ľudové tradície, piesne i tance z okolia obce. Zakladajúce vedúce boli Miroslava Nunhartová a Viera Mižigárová, ktorá vedie súbor od roku 2002, od roku 2014 spolu s Máriou Marschallovou, dlhoročnou bývalou členkou Slovinočky. Korepetítormi súboru boli Roman Dzurík, Katarína Kielarová, Šimon Lučanský, Matúš Tulej a od roku 2015 dodnes Marek Ščurka.

      Slovinočka účinkuje na kultúrnych podujatiach v obci: festivale Titilombom, hráva jubilujúcim dôchodcov a na vianočných koncertoch. Býva vítaným hosťom Makovickej struny, Spišských Folklórnych slávností, Smižianského vigančeka a na festivale Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku. Predstavila sa aj v národnostnom vysielaní Rádia molodych.

Domácu DIEVČENSKÚ  SPEVÁCKU SKUPINU JEDLIČKA priviedli  na svet fokloristické krstné mamy Katka Kiniková a Helenka Macalová. Jedlička je vítaná na festivale v Ka-mienke, odkiaľ si odniesla niekoľko triumfov. Obohacuje svojím účinkovaním domáce podujatie Šachtare volajú, Titilombom v Slovinkách, Iľašofsku pantľiku, Spišské folklórne slávnosti a ďalšie.

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA STUDENOČKA vznikla v roku 2000. V máji 2003 spolu so Ženskou speváckou skupinou z Nižných Repáš nahrala v štúdiu Slovenského rozhlasu v Prešove CD Špivanočky moji. Studenočka sa pravidelne zúčastňuje na súťaži detského hudobného folklóru, Makovickej strune, na festivale v Kamienke a Spišských folklórnych slávnostiach. Vo svojich vystúpeniach oživuje a prezentuje zvyky typické pre Rusínov žijúcich na Strednom Spiši i ru-sínske ľudové piesne najmä z Oľšavice a Nižných Repáš.

Spoluúčinkuje spevácka skupina Tovariškŷ, ktorá ešte donedávna vystupovala pod názvom Ženská spevácka skupina z Nižných Repáš.

          Predstavili sa pásmom Korovy, korovy mate zvaty rohy, scénkou Manžele a dvomi pásmami dievčenských piesní. Jedno z Oľšavice Pred Filipka zatrubili a druhé z Nižných Repáš Povidajut ľude, povidajut cosi. Sólovým spevom sa predstavila Mária Lisoňová a Katarína Maximová zahrá na heligónke.

FOLKLÓRNA SKUPINA HARIHOVČAN vznikla z podnetu miestnych folklórnych nadšencov, predovšetkým Anny Krompigeľovej, Tibora Hrušovského a Štefana Glovička, po oslavách 725. výročia prvej písomnej zmienky o Harichovciach 14. januára 1994. Prvou a dlhoročnou vedúcou a choreografkou do roku 2012 bola Anna Krompigeľová.

Zbierka ľudových piesni, zachovaných zvykov, obradov a tancov tvoria základný repertoár folklórnej skupiny Harihovčan, ktorá je hybnou silou kultúrnych aktivít v obci. V súčasnosti vedúcou kolektívu je Helena Geletková.

Skupina úspešne účinkovala na festivaloch doma i v zahraničí: Spišské folklórne slávnosti, Východoslovenský folklórny festival v Dargove, FS v Heľpe, Krivanoch, Smižanoch, Iliašovciach, Markušovciach, Danišovciach, Liptov-skej Tepličke, Spišskom Štvrtku, folklórny festival vo Východnej, v Bieczu a Nowym Sącze v Poľsku, Maďarsku, Srbsku a Taliansku.

Pre Rádio Regina nahrala skupina zvykoslovné harichovské pásma a piesne do relácie Cimbal paráda. V Rádiu Regina Košice uviedla Katarínsku zábavu Čepenie a S perinami. Pre televíznu reláciu Kapura pripravila pásma na Dožinky, Hodzeňe s rožňom a Liatie olova a varenie pirohov.

FOLKLÓRNA SKUPINA SLOVINKA vznikla v roku 1975. Lenže už v období 1959  až 1962 pôsobila v obci dievčenská skupina bez názvu, ktorá sa slovinskými chorovodmi prezentovala aj na vtedajších celoštátnych strážnických slávnostiach. Po odchode vedúcej pani Židekovej sa slovinská folklórna skupina rozpadla. Roku 1975 vznikla skupina Slovinka, ktorá pôsobí dodnes. Na začiatku bola Slovinka čisto ženská, postupne sa pridávali aj chlapi. Najväčší rozmach zaznamenala v rokoch 1989 až 1993, kedy mala 30 až 35 členov.

     Najvýznamnejšími úspechmi bolo vystúpenie Slovinky vo Východnej a prvé miesto v okresnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín. Skupina mala aj dlhoročnú, veľmi úspešnú členku pani Dejmutovú, ktorá svojím humorným slovom a sólovým spevom zabávala divákov v širokom okolí.

      Slovinka účinkuje pod vedením Eleny Perháčovej na podujatiach ľudovej kultúry, spevu a tanca najmä vo svojej obci, ale aj v celom regióne Spiša. Býva tradičným hosťom Spišských folklórnych slávností, svidníckeho festivalu, poráčskeho festivalu Šachtare volajú či rôznych  postupových súťaží. Nahrala niekoľko rozhlasových  aj televíznych relácií.

SPEVÁCKA SKUPINA ŠAFOLKA sa v roku 2017 v silnej konkurencii prebojovala medzi finalistov premiérového projektu RTVS Zem spieva. A slovenský divák s nemým úžasom sledoval balady z Kolinoviec či piesne zo Žakaroviec. Zakladateľkou tejto folklórnej skupiny je riaditeľka smižianskej ZUŠ, oddaná ctiteľka autentického folklóru Mgr. Marcela Maniaková, hlasová pedagogička a korepetítorka.

      V Šafolke od jej zrodu 1. septembra 2004 účinkujú  zväčša dievčatá, no i chlapci od šiestich do osemnástich rokov. Uchovávajú, sprítomňujú, prezentujú klenoty tradičnej ľudovej kultúry (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, zvykoslovie, nárečia) Spiša v hudobno-spevných folklórnych pásmach. Spoznávajú osobité črty ľudových piesní a úspešne ich interpretujú na mnohých vystúpeniach, folklórnych festivaloch, ale  aj za hranicami rodnej obce Smižany.

      Repertoár speváckej skupiny pozostáva z tradičného piesňového materiálu obce Smižany, z okolitých spišských obcí na Spiši, no radi spievajú aj piesne zo Šariša a Zemplína, či iných regiónov Slovenska. 

      V roku 2016 a 2018 sa stali laureátmi celoštátneho festivalu detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka. Každoročne účinkujú vo Východnej a na  festivale ľudovej kultúry – stretnutí mladých folkloristov Koliesko 2016 v Kokave nad Rimavicou. V máji 2017 nahrali piesne  z Kolinoviec na CD nosič Zem spieva, rozhlasové relácie Leporelo a z Klenotnice ľudovej piesne pre Rádio Regina v Košiciach, televíznu reláciu Ahoj Slovensko, zúčastnili sa na XXX. ročníku Gorczanskych dní v poľskej Kamienici a na medzinárodnom  festivale Kružalo 2017 v ukrajinskom Barvinkove. Účinkovali na festivaloch TvorBA v Bratislave,  Myjava,  Pohoda v Trenčíne, Kobuľa fest Jamník, Spišské folklórne slávnosti, Gemerské folklórne slávnosti v Rejdovej  a v Galaprograme Grand prix Svetozára Stračinu 2019. V máji nahrali svoj prvý debutový CD nosič, ktorý bude uvedený na trh v septembri 2019.

      V roku 2010  vznikla Detskú ľudovú hudba Oriešok, ktorá pracuje pod vedením Bc. Šimona Hanzelyho a pod primášskou taktovkou Márie Bendíkovej. Oriešok pravidelne vystupuje na Spišských folklórnych slávnostiach, rozličných spišských festivaloch; predstavil sa na medzinárodnom festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou, v tvorivých dielňach Primášikovia a Muzičky, Kojšovskej heligónka.  Zúčastnil sa na medzinárodnom betlehemskom festivale v Janíkove a na celoslovenských ovčiarskych slávnostiach Ovenálie 2014 vo Východnej. Detská ľudová hudba Oriešok je dvojnásobnou lauereátkou krajskej prehliadky detského hudobného folklóru Košického samosprávneho kraja a spolupracuje so Šafolkou.

Domáca FOLKLÓRNA SKUPINA PORÁČAN prezentuje ľudové piesne, scénické hudobno-slovné pásma: fašiangy, rukovačka, kupačka na Velikdeň, svadba – snímanie party a s perinami, kosenie sena, banská ofera, priadky, jasličkovanie, tento repertoár uchováva ho i zveľaďuje ho od roku 1974. Vtedy stálo pri jej zrode kvarteto poráčskych folkloristických patriotov: Anna Steinerová, Michal Ďurša, Helena Macalová a harmonikár Štefan Širilla. 

Poráčan sa každoročne zúčastňuje na folklórnych festivaloch v Kamienke, vo Svidníku, pod Kráľovou hoľou v Telgárte, Spišských folklórnych slávnostiach, Makovickej strune a samozrejme na Šachtaroch. Zožal aplauz v ukrajinskom Užhorode na slávnostiach Narodni džerela a v chorvátskych Petrovciach na festivale Petrovický zvon. V archíve má úspešné nahrávky vlastných kaziet Na Poraču pri jaročku a Ponad Porač, rozhlasovú nahrávku Beseda kumov z Prešova, záznam filmového dokumentu Cesty za folklórom.

          Helena Macalová Poráčan nielenže vedie, ale komponuje a upravuje originálne ľudové piesne z malebnej doliny. V skupine vyrastali laureáti prestížnej Makovickej struny Peter Volčko, Patrícia a Bernadeta Macalové či Peter Mních. Muži z Poráčana získali na celoslovenskej prehliadke v Habovke strieborné pásmo a ženy sa v Kamienke stali laureátkami festivalu.

Magnetom podujatia bol FOLKLÓRNY SÚBOR ČARNICA. Je najstarším folklórnym súborom v Košiciach. Vznikol na jeseň 1957 a odvtedy sa v súbore vystriedalo vyše tisíc účinkujúcich. Čarnica roztlieskala divákov doma i v zahraničí  východoslovenskými tancami zo Spiša, Abova, Gemera, Zamaguria či ohnivými cigánskymi rytmami.

Košický súbor je vždy vítaný na najprestížnejších slovenských folklórnych festivaloch, slávnostiach a galaprogramoch. Kultúru našej vlasti nadmieru dôstojne reprezentoval v dvadsiatich šiestich štátoch starého kontinentu i Ázie. Čarnica si svojím umením získala priazeň mnohých, nadviazala mnoho rýdzich, trvácnych priateľstiev a z každého turné privážala vzácne ocenenia svojich výkonov. Súbor je nositeľom štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu, Ceny mesta Košíc, Ceny Košického samosprávneho kraja, najvyššieho ocenenia Národného osvetového centra za dlhodobo vysokú umeleckú úroveň.

Čarnica získala roku 1962 titul laureáta Svetového festivalu mládeže a študentstva v Helsinkách a o jedenásť rokov na festivale v Berlíne. Z festivalu vo francúzskom Dijone košický súbor priniesol roku 1963  Bronzovú reťaz. Od roku 1991 pracuje folklórny súbor Čarnica ako Občianske združenie a sústreďuje svoje tvorivé úsilie na výchovu mladých talentovaných ctiteľov folklóru. V Občianskom združení pôsobí okrem Čarnice aj detský folklórny súbor ČARNIČKA, v ktorom pod vedením skúsených bývalých členiek účinkuje päťdesiat detí vo veku od šesť do štrnásť rokov.

Čarnica si udržiava ľudskú i umeleckú sviežosť, čo sa premieta do súčasnej dramaturgie štylizovaného folklóru, ale zároveň zachováva úctu a vernosť svojmu krédu:

      „Objavovať a uchovávať to krásne, čo sa kedysi zrodilo v dušiach našich starých otcov a materí.“

Na záver programu samozrejne nechýbala tombola. Deň plný spevu, veselosti, mladosti a mnohých priateľských stretnutí, taký bol tohtoročný ročník "Šachtare volajú...."

FOTO: Peter Berčík

Text: PhDr. Jozef Lapšanský PhD.

Prílohy

plagát

Plagat_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,31 MB
Dátum vloženia: 17. 9. 2019 15:31
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2019 20:45
Autor: Admin

Sviatok

Meniny má Ema, Jasna

Zajtra má meniny Emil, Emilián, Emiliána

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:195
TÝŽDEŇ:195
CELKOM:295990


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na