Navigácia

Obsah

Galmuská tisina

Národná prírodná rezervácia

Vápencovo-dolomitická oblasť Galmusu sa rozkladá medzi obcou Poráč a Slovinkami na severnom okraji Slovenského rudohoria. Zo severu ohraničuje Hornádska kotlina, ktorou preteká rieka Hornád, kým na juhu horný tok Slovinky. Krasové územie v dĺžke 10 km a v priemeernej šírke 5 km dosahuje plošnú rozlohu okolo 50 km2.

V roku 1982 bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Galmuská tisina na ochranu tisa obyčajného.