Navigácia

Obsah

Turistické trasy

Šarkanova diera

Vydáte sa od obecného úradu smerom na severovýchod. Po vyšľapaní kopca sa východne od Vysokého vŕška začína značkovaná trasa k Šarkanovej diere od 1. 8. 2008 verejnosti prístupnej jaskyne. Je to kľukatý chodník po šikmom zraze. Jasky ňa nie je osvetlená. Zoberte si prenosné svetlo. Pri vchode do Šarkanovej diery je vchod do mini jaskyni Chyža. Vo vnútri jaskyne je doporučené nevstupovať do priestoru za mrežou, ktorú tam osadil obecný úrad. Po chodníku smerom dole od Šarkanovej dieri asi 200m sa nachádza najväčší a najvyšší buk poráčskeho chotára. Po jeho obhliadke sa pustíte hore strmym kopcom smerom na juh. Je to mierne náročné stúpanie, na konci ktorého budete odmenený, v prípade dobrého počasia, úchvatnou vyhliadkou. Z nášho známeho výhliadkového miesta Vysoký vŕšok môžete obdivovať obec Poráč, Vysoké Tatry, Kráľovú Hoľu a Spišský hrad.

Cykloturistické Trasy

http://mapy.hiking.sk

Galmus

Príjemne pohodlný cykloturistický okruh, iba s jedným náročnejším stúpaním. Je vedený krajinársky a prírodovedecky veľmi významným, svojho druhu najvýznamnejším územín Volovských vrchov - GALMUSOM. Povrch ciest: asfaltový, penetrovaný, spevnený.

PORÁČ (765 m.n.m.) zelená (7 km) - PLOŠTINY (488 m.n.m.) modrá (3,5 km) - GALMUS modrá (9,5 km) - PORÁČ (765 m.n.m.)

Dĺžka 20 km/2 hodiny pri nonstop jazde (pri priemernej rýchlosti 10 km/hod.)

Galmus, Olcnava, Matejovce n/Hornádom

Nenáročný odporúčaný cyklookruh prechádza okolo i cez významné prírodné územie Galmus. V údolí rieky Hornád vás prekvapí rôznymi zaujímavosťami spojenými so zážitkami. Povrch: asfaltový, penetrovaný, spevnený.

PORÁČ (765 m.n.m.) zelená (7 km) - PLOŠTINY (488 m.n.m.) modrá (3,5 km) - GALMUS (726 m.n.m.) žltá (4,5 km) - ZA HOROU (414 m.n.m.) červená (12,5 km) - MATEJOVCE N/HORNÁDOM (414 m.n.m.) modrá (8km) - PORÁČ (765 m.n.m.)

Dĺžka 35,5 km/3 hodiny pri nonstop jazde (pri priemernej rýchlosti 12 km/hod.)

Závadka - Oľše - Galmus

Cykookruh charakteristický množstvom krásnych výhľadov na Spiš, rozľahlými horskými lúkami, otvorenou krajinou, ale aj údoliami, väčšia časť trasy je vedená lesnými spevnenými a poľnými cestami. Svojou dĺžkou a profilom ho je možné zaradiť medi stredne náročné okruhy. Povrch asfaltový, penetrovaný, spevnený.

PORÁČ (765 m.n.m.) zelená (12 km) - Pod Holým vrchom - Smrečina - ZÁVADKA (816 m.n.m.) zelená (4 km) - Závadské skalky - Seliská - Labková, napojenie na št. cestu - BINDT (712 m.n.m.) modrá (10 km) - OĽŠE (435 m.n.m.) červená (15 km) - Matejovce n/Hornádom - Chrásť n/Hornádom - Vítkovce - Olcnava - Blatná - ZA HOROU (414 m.n.m.) žltá (4 km) - GALMUS (726 m.n.m.) modrá (9 km) - PORÁČ (765 m.n.m.)

Dĺžka 54 km/4,5 hodiny pri nonstop jazde (pri priemernej rýchlosti 12 km/hod.)