Navigácia

Obsah

Urbariátne lesy a pasienkové spoločenstvo Poráč /ULaPS/

Urbariátne lesy a pasienkové spoločenstvo Poráč bolo založené v roku 1992. Hospodári na výmere 1210 ha lesných pozemkov. Z toho je výmera lesných porastov 980 ha a lúk a pasienkov 230 ha. Lesy a pasienky spoločenstva sa rozprestierajú v katastroch obcí Poráč 785 ha, Olcnava 349 ha, Chrásť nad Hornádom 76 ha.

Činnosť spoločenstva riadi 7 členný výbor a hospodárenie kontroluje 3 členná dozorná rada.
Predsedom spoločenstva je Miroslav Kinik, Poráč 91.
Predsedom dozornej rady je Mária Kleinová, Poráč 99.
Odborným lesným hospodárom je Ján Fabiny, Matejovce

Základným poslaním spoločenstva je ochrana, obnova a zveľaďovanie lesa. Hospodárska a ťažobná činnosť sa riadi Lesným hospodárskym plánom. V posledných rokoch dosiahla ťažba dreva
za rok 2005 6 676 m3,
za rok 2006 až 7 250 m3,
za rok 2007 to bolo 5 517 m3.
za rok 2008 to bolo 5 099 m3.

Kontakt: Poráč 179, č. t.:  +421 918 327 367