Navigácia

Obsah

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia /ZO/ Poráč

Základná organizácie v Poráči bola založená v roku 1968. V súčasnosti má 23 členov. Žiaľ už medzi nimi nie sú priamy účastníci bojov a SNP. Posledným priamym účastníkom SNP bol Michal Kaffan. Členskú základňu tvoria pozostalí a príbuzní účastníkov odboja a sympatizanti.


Predsedom je Vladimír Cibelenko, Poráč 17.
Pokladník: Anna Sivačková, Poráč 112.

Ostatný členovia výboru:
Anna Fabiánová, Poráč
Mária Cebuľová. Poráč

Dozorná rada pracuje v zložení Anna Steinerová, Poráč 51 a Michal Liška, Poráč

Usporadúva v spolupráci s Obecným úradom Poráč spomienkové stretnutia k významným dňom v našich dejinách.

- 29. 8. – každoročne sa koná „Vatra na Vysokom vŕšku“ pri príležitosti výročia SNP. Spomienkové stretnutie mládeže, na ktorom sa zapaľuje vatra – symbol začiatku SNP na najvyššie položenom mieste t. j. Vysoký vŕšok. Začiatok o 19.00 hod pred obecným úradom potom nasleduje výstup na Vysoký vŕšok. Organizuje Obecný úrad Poráč v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov, Základnou organizáciou Poráč.

Ďalej na výročie oslobodenia obce 23. januára sa každoročne koná kladenie venca k pamätníku obetí pred obecným úradom za účasti vedenia obce a občanov obce. Taktiež 8. máj patrí medzi významné dni, kedy si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom.


Web: www.szpb.sk