Navigácia

Obsah

Poľovnícke združenie /PZ/ Poráč

PZ Poráč je dobrovoľné združenie ľudí so záujmom o poľovníctvo a prírodu. Združenie vzniklo v roku 1956.

Predsedom združenia je JUDr. Vladimír Volčko, Poráč 206.
Tajomníkom je Ing. Vasiľ Kolesár, Poráč 28.
Finančný hospodár je Pavol Kassai, Olcnava, Hornadska 14
Poľovný hospodár je Ján Polkabla, Poráč 282
Strelecký referent: Ing. Štefan Macala, Poráč 141
Kynologický referent: Fabini Ján, Chrásť nad Hornádom
Osvetový referent: Vladimír Širila, Poráč 122.

Naše združenie sa nachádza v katastrálnom území obcí Poráč, Rudňany, Matejovce nad Hornádom, Vítkovce nad Hornádom, Olcnava. Obhospodaruje 4484 ha poľovných pozemkov. Poľovné združenie má 37 členov. Poľuje sa u nás na túto zver:
- diviak
- srnčia
- jeleň
- škodná

Cieľom činnosti PZ je plánovaný chov, selekcia a ochrana voľne žijúcej zveri v jej životnom prostredí a až na druhom mieste je jej lov. PZ má povinnosť ulovenú alebo inak usmrtenú zver si privlastňovať, zbierať parožie. Veľká pozornosť je venovaná ochrane a kŕmeniu zveri najmä v zimných mesiacoch. Členovia združenia sa starajú o pravidelne doplňovanie krmelcov v poľovnom revíri.

Pri PZ Poráč pracuje Klub mladých priateľov poľovníctva (KMPP), ktorý vedie pani Mária Širilová. Členmi sú deti od 6 do 15 rokov. Každoročne sa zúčastňujú okresnej súťaže. Krúžok má 9 členov. V roku 2015 a 2016 postúpili na celoslovenské kolo súťaže KMPP.