Navigácia

Obsah

Základná škola s materskou školou v Poráči

Farská škola v Poráči, ktorá sa spomína v roku 1593 bola jedna z prvých rusínskych škôl na našom území. V roku 1868 bola uzákonená povinná šesťročná školská dochádzka. Jej uvádzanie do života prebiehalo postupne. Žiaci chodili do školy v zimných mesiacoch. V letných pomáhali doma a na poli ako pastieri dobytka.

V školskej kronike sa uvádza, že na Poráči bola škola už v rokoch 1825 – 1830. Prvým učiteľom, ktorý sa uvádza v kronike, bol syn miestneho pána farára Jozefa Iľkoviča, Alexander. Vyučoval na fare v kuchyni čítať a písať, lebo okolo roku 1840 škola vyhorela. Po požiari v roku 1878 sa postavila dvojtriedna murovaná škola jpg. V šk. roku 1928/1929 sa tiesnilo vo dvoch triedach 160 detí. V prvej triede, obrátenej do dediny, sa učili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. V zadnej väčšej miestnosti s oknami do dvora sa učili žiaci 4. až 8. ročníka.

Z dnešného pohľadu účinkovanie prvých učiteľov bol „heroický výkon“ pre značne sťažené pracovné a životné podmienky. Tieto nedostatky boli vyvážené ich suverenitou v každom ohľade a úctou, ktorú požívali v obci. Pred zavedením autobusovej dopravy do okresného mesta bola obec Poráč nielen vysoko, ale aj ďaleko od sveta. Táto skutočnosť rozhodujúcou mierou ovplyvňovala obsadzovanie učiteľských postov, ich kvalitu, stabilitu a migráciu. Úrady prijímali každého uchádzača, kto bol ochotný ísť do neznáma na nejakú dobu. Ich radosť však u niektorých v okamihu vyprchala, keď po namáhavom výstupe do vrchu uvideli po prvý raz miestnu školu. Bola to stará kamenná budova, osadená medzi domami a hospodárskymi staviskami. Nepôsobil ani trochu ako „chrám náuky“. Stará škola nevyhovovala priestorovým podmienkam, tým menej hygienickým. Bola majetkom cirkvi a bez jej súhlasu nebolo možné robiť úpravy na budove. Na novú obecnú školu nemala obec peniaze.

Až v roku 1973 sa dostala do plánu v rámci akcie „Z“ výstavba novej školskej budovy pre prvý stupeň. Stavba bola dokončená v roku 1980 v časti obce zvanej Zemlička. Škola má 4 triedy, samostatnú triedu pre školský klub a byt pre riaditeľa. V budove je aj materská škôlka, jedáleň a Knižnica.

Vznik materskej škôlky v obci sa datuje od konca roku 1947. Bola to jednotriedka v Purdovom dvore. V súčasnosti je tam Hostinec.

V súčasnosti má Základná škola s materskou školou v Poráči právnu subjektivitu jej zriaďovateľom je obec Poráč a spadá pod Školský úrad so sídlom v Poráči. Riaditeľkou je od roku 2002 PaeDr. Eva Konečná.

Viac informácií nájdete na www.zsporac.edupage.org

Budova základnej školy