Navigácia

Obsah

Kostol zasvätený sv. Veľkomučenikovi Dimitriovi Solunskému

Kostol sv. Demetra je jediný v Košickom exarcháte zasvätený tomuto svätcovi. Po komplexnej rekonštrukcii slávnostne vysvätený v októbri 2013.