Navigácia

Obsah

27. ročník nášho festivalu "Šachtare volajú ...... " je za nami!

šachtare volajúšachtare volajú

 

 

šachtare volajúšachtare volajú

šachtare volajúšachtare volajú

šachtare volajúšachtare volajú

03.09.2019

Signál okoliu...

75. Výročie SNP na Poráči

Pri príležitosti osláv 75. výročia začatia Slovenského národného povstania sa v obci konala dňa 29. 8. 2019 spomienková akcia na Vysokom vršku. O 19.00 hod. večer starosta obce zapálil vatru na najvyššie položenom mieste chotára a spolu s členmi Spolku Protifašistických bojovníkov si pripomenuli udalosti z roku 1944. Na podujatí sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, aj so susednej obce Rudňany. Je dobré, že mladým ľuďom nie sú ľahostajné udalosti z roku 1944.

Detail

03.09.2019

Oznam pre stravníkov školskej jedálne Poráč

Oznamujeme stravníkom, že od utorka 3. 9. 2019 bude obedy vydávať školská jedáleň Poráč pri ZŠ s MŠ. Cena za 1 obed pre dôchodcov sú 2 eura.

Detail

31.07.2019

Oznam o očkovaní psov

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2.8.2019 ( piatok) bude prevedená vakcinácia a čipovanie psov od 15:00 do 17:00 na tradičnom mieste pred obecným úradom. Čipovanie je zákonom stanovené ako povinné. K tomu je potrebné priniesť občiansky preukaz a uviesť telefónne číslo majiteľa psa a taktiež očkovací preukaz. Kto preukaz nemá, bude mu vystavený nový. Vakcináciu prevedie MVDr. Smyk. Poplatok za očkovanie je 5 €, za čipovanie 10 €. Pre občana v hmotnej núdzi s platným dokladom z Úradu práce je očkovanie zdarma.

Detail

10.07.2019

OZNAM Štatistického úradu SR

V čase od 1. júla do 31. októbra 2019 bude Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonávať návštevy domácností za účelom zisťovania o používaní spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Pracovník poverený touto funkciou sa preukáže služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Detail

25.06.2019

Oznam - Z M E N A ponuka na odber stravy cez leto 2019 pre seniorov

Obecný úrad oznamuje, že počas letných prázdnin z technických dôvodov nebude obedy zabezpečovať donášková služba Antonio, ale obedy budú zabezpečené z vývarovne Rudňany. Cena obeda je 3 €, z toho je 1 € z dotácie obce. Celková cena obeda pre dôchodcov bude 2 €. Stravovanie je možné v dňoch utorok – piatok, pondelky sa nevarí. Žiadame nových stravníkov, aby si pripravili dva obedáre, ktoré je potrebné doniesť na Obecný úrad do piatku (28.6.2019).

Detail

21.09.2019

Kňazovka 2019

Kňazovka 2019