Obec Poráč

Objednávka

Objednávka tovaru na základe CP 201607040

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poráč

Adresa objednávateľa: č. 61, 05323 Poráč

IČO objednávateľa: 00329509

Názov dodávateľa: Eurogastrop,s.r.o

Adresa dodávateľa: Strojnícka 7, PREšOV

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Objednávka tovaru na základe CP 201607040

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Volčko ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.08.2016

Datum zverejnenia: 16.08.2016

Dokumenty