Obec Poráč

Objednávka

Vypracovanie a výroba máp náučného chodníka a inf. tabúľ

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poráč

Adresa objednávateľa: č. 61, 05323 Poráč

IČO objednávateľa: 00329509

Názov dodávateľa: INSIMA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 90

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vypracovanie a výroba máp náučného chodníka a inf. tabúľ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Volčko ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 13.06.2016

Datum zverejnenia: 13.06.2016

Dokumenty