Obec Poráč

Objednávka

Vypracovanie PD k výstavbe upevnených plôch pri dome smútku

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poráč

Adresa objednávateľa: č. 61, 05323 Poráč

IČO objednávateľa: 00329509

Názov dodávateľa: Spišprojekt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 103, Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vypracovanie PD k výstavbe upevnených plôch pri dome smútku

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Volčko ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.12.2015

Datum zverejnenia: 15.12.2015

Dokumenty