Obec Poráč

Objednávka

Posypový vozík

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poráč

Adresa objednávateľa: č. 61, 05323 Poráč

IČO objednávateľa: 00329509

Názov dodávateľa: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trenčianske Teplice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Posypový vozík

Cena objednávky: 177.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Katarína Čechová ( pracovníčka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 03.12.2015

Datum zverejnenia: 03.12.2015

Dokumenty