Obec Poráč

Objednávka

Oprava resp. ciachovanie vodomerov

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poráč

Adresa objednávateľa: č. 61, 05323 Poráč

IČO objednávateľa: 00329509

Názov dodávateľa: VVS,a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Oprava resp. ciachovanie vodomerov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Volčko ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.01.2015

Datum zverejnenia: 19.01.2015

Dokumenty