Navigácia

Obsah

Otvorenie zberného dvoru

Typ: ostatné
Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1.5.2019 bude otvorený zberný dvor slúžiaci na uloženie a triedenie odpadu, ktorý sa nachádza pri poľnohospodárskom družstve pod futbalovým ihriskom.
Prevádzková doba – streda 14:00 - 17:00
sobota 8:00 - 11:00

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1.5.2019 bude otvorený zberný dvor slúžiaci na uloženie a triedenie odpadu, ktorý sa nachádza pri poľnohospodárskom družstve pod futbalovým ihriskom.

Prevádzková doba – streda  14:00 - 17:00

sobota  8:00 - 11:00

Na zbernom dvore bude možné do presne označených kontajnerov alebo na ploche umiestniť plasty, sklo, papier, stavebný odpad, biologickorozložiteľný odpad, objemový odpad a zmesový komunálny odpad.

Prevádzkový poriadok k stiahnutiu tu!

Na základe doterajších skúseností z triedenia odpadu na jednotlivých stojiskách v obci, žiadame občanov, aby do označených zberných nádob ukladali len odpad, ktorý doň patrí, nakoľko často dochádza k znečisťovaniu už vytriedeného odpadu. Znečistený odpad potom končí na skládke a nie tam, kam patrí. Za každú tonu uloženého odpadu na skládke obec uhradí 24 €. Z toho vyplýva, že čím viac vytriedime, tým menej budeme za vyvezený a uložený odpad platiť. Preto žiadame občanov o maximálnu disciplínu a zodpovednosť pri likvidácií odpadu.

Tak ako budeme k likvidácií odpadu pristupovať, tak bude vyzerať prostredie, v ktorom budeme žiť.

 

Za pochopenie ďakujeme.


Príloha

Vytvorené: 1. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 5. 2019 22:15
Autor: Admin