Navigácia

Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi v jarných mesiacoch roku 2020

Typ: ostatné
Ochrana lesov pred požiarmi v jarných mesiacoch roku 2020 1Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Vám z dôvodu predchádzania vzniku požiarov odporúča dodržiavať tieto zásady:

• Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú nato určené a sú zabezpečené proti jeho voľnému šíreniu.
• Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnenépri vstupoch do lesa.
• Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami.
• Neodhadzovať neuhasené cigarety.
• Presvedčiťsa, či je ohnisko uhasené, prípadne hododatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy.
• Včase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
• Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokústesa ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedzte jeho šíreniu.
• Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 150,alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému112.
• Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane
pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 €pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov


Ochrana lesov pred požiarmi je spojená najmä sjarným obdobím a obdobím dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vediek zvýšenému výskytu požiarov suchých porastov a nárastu počtu lesných požiarov, čo je spôsobené najmä ľudským faktorom, a to nedbalosťou, neopatrnosťou a podceňovanímpožiarneho nebezpečenstvapri používaní otvoreného ohňa (napr. pri zakladaní ohňa, fajčení, vypaľovaní trávnatých porastov v blízkosti lesa a pod.). Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je častokrát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá a náročná na sily a prostriedky, v dôsledku čoho môže dôjsť k ohrozeniu života a značným škodám na majetku. 

Tu k stiahnutiu Ochrana lesov pred požiarmi!

 


Príloha

Vytvorené: 26. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2020 23:22
Autor: admin