Navigácia

Obsah

Novinky na obecnom webe.

Typ: ostatné
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Plán kontrol na rok 2020 návrh
Zápisnica zo dňa 11. 11. 2019
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P o r á čVytvorené: 30. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2019 21:27
Autor: Admin