Navigácia

Obsah

Banské múzeum v Poráčskej doline

Typ: ostatné | náš tip
Projekt realizuje Tovarišstvo Poráčskeho baníctva v spolupráci s majiteľmi Poráč Park a obcou. Vlastníci rekreačného strediska Poráč Park sú zároveň aj členmi Tovarišstva Poráčskeho baníctva. Spoločnou snahou je zatraktívniť Poráč a jeho okolie z hľadiska turizmu a ponúknuť návštevníkom činnosť vo voľnom čase.

Bývala tzv. zelená chata, ktorá slúžila predtým ako bufet je vlastníctvom manželov Birošovcov, ktorí bezodplatne prenajali túto chatu na 20 rokov Tovarišstvu Poráčskeho baníctva. Spoločným úsilím rekonštruujeme túto chatu a chceme v nej vytvoriť malú expozíciu baníctva týkajúceho sa Poráča. Bude obsahovať niekoľko starých máp a nástrojov používaných niekedy v baníctve. Pred múzeom sa nachádza štôlňa Pavol, v ktorej chceme inštalovať banskú techniku, vrtacie kladivá, zbíjacie kladivá, nakladač a banské vozy, aby sme názorne návštevníkom ukázali spôsob práce v podzemí. Cca 200 m od štôlne Pavol smerom na západ do obce Poráč sa nachádza štôlňa Peter, kde by sme chceli inštalovať expozíciu staršieho spôsobu razenia banských diel.

Pred múzeom sa bude nachádzať banská koľajová dráha dĺžky  cca 300 m, ktorá bude viesť od strediska Poráč Park k štôlni Pavol až po štôlňu Peter (pod Zabiják). Na tejto koľajovej dráhe bude v prevádzke banská lokomotíva spolu s vozami na dopravu mužstva, v ktorých je možné previesť návštevníkov.

 Do budúcnosti  plánujeme s ďalším sprístupňovaním štôlne Všechsvätých na Zákrutach a po ukončení činnosti na šachte Poráč plánujeme využiť aj tieto priestory a rozšírenie múzea.

 Časový harmonogram nemáme stanovený, ale snahou Tovarišstva je v roku 2017 ukončiť realizáciu múzea (zelená chata), ako aj expozície v štôlňach Pavol a Peter a zrealizovať banskú koľajovú dráhu. Ďalší postup na štôlni Všechsvätých a Jame Poráč bude v nasledujúcich rokoch.


Vytvorené: 11. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2019 22:12
Autor: Ing. F. Pramuka